Gå till innehållet

70 insektsforskare varnar för klimatkrisens konsekvenser

Monarkfjäril, hona. Foto: Kenneth Dwain Harrelson, CC BY-SA 3.0, Link

Om inte klimatkrisen tas på allvar och en lång rad åtgärder sätts in kommer insekter drabbas på ett sätt som drastiskt minskar mänsklighetens möjligheter att bygga en hållbar framtid med funktionella ekosystem.

De 70 forskarna från 19 länder har publicerat en vetenskaplig granskning i Ecological Monographs och lyfter där bland annat fram forskningsrapporter som visar att klimatkrisen kommer få svåra konsekvenser för insekter världen över både på kort och lång sikt. Utöver det faktum att insekter redan drabbats hårt av ett allt intensivare brukande av marken, som lett till att var fjärde insekt försvunnit sedan 1990 och att varannan insekt försvunnit sedan 1970.

Allt högre temperaturer och fler extremväder i takt med att den globala uppvärmningen eskalerar kommer tvinga insekter att flytta sig till nya områden och drabbas av exempelvis förändrad reproduktion och rubbade livscykler. Dessa förändringar kommer vara dramatiska för insekterna, men det kan även komma att påverka oss människor på drastiska sätt, skriver forskarna.

Viktiga ekosystemtjänster

Insekter är grunden i många ekosystem och en förutsättning för andra arter högre upp i näringskedjan. Många insekter är också viktiga för att de äter så kallade “skadedjur”, som kan förstöra skördar. Dessutom är pollinerande insekter avgörande för stora delar av världens livsmedelsproduktion.

Om planeten värms upp till 1,5 grader, vilket nu är i stort sett är ofrånkomligt, så kommer ungefär 6 procent av världens insekter få sina livsmiljöer halverade, enligt forskarna. Men om uppvärmningen når 3,2 – ett scenario som inte verkar otänkbart med tanke på världens länders bristfälliga miljöpolitik – så är det nästan hälften av världens insekter som kommer få halverade livsmiljöer.

“Skadedjur” sprider sig till nya områden

Men alla insekter missgynnas inte. Många av de som klassas som skadedjur kommer gynnas av ett allt mer upphettat klimat. Både myggor och många småkryp som äter våra grödor ser ut att expandera sin utbredning till nya områden.

– Många skadedjur är generalister, så de kan äta många olika sorters växter. Och det är dessa insekter som verkar bli minst negativt påverkade av klimatförändringarna, säger Anahí Espíndola, assisterande entomologprofessor vid University of Maryland, som är en av författarna till granskningen.

Honungsbin kommer drabbas

Ett annat oroväckande exempel är för världens honungsbin. Studier har visat att varmare vintrar gör att de hamnar ur fas med blomningen och därmed får svårare att hitta mat. Dessutom gynnas honungsbinas främsta parasit – varroakvalstret – av varmare vintrar.

För att hindra den dramatiska förändringen för insekterna vill författarna till artikeln se följande åtgärder:
• Fasa ut fossila bränslen
• Minska luftföroreningar
• Återställ och ge ekosystem permanenta skydd
• Lyft vikten av en mer växtbaserad diet
• Ta steg mot en mer cirkulär ekonomi
• Stabilisera världspopulationen av människor

Forskarna anser också att förutom dessa åtgärder och en kamp mot klimatet på global nivå så kan vi agera även som länder och individer genom att göra både landsbygden och städer mer inbjudande för insekter. Exempelvis genom att använda sig av mer inhemska växtarter och undvika bekämpningsmedel.

– Dessa små insatserna är väldigt kraftfulla. De är dessutom ännu kraftfullare när de inte är isolerade, säger Anahí Espíndola.

Läs mer om vad du själv kan göra i Natursidans artikel Guide till insatser för biologisk mångfald.

Källor: University of Maryland och Ecological Monographs

Mer att läsa