Gå till innehållet

Bekämpa bladlöss på naturlig väg

En nyckelpiga och mängder av bladlöss sitter på stjälken av en växt.

Nyckelpiga och bladlöss. Foto: Erik Hansson

Först och främst: bladlöss är en viktig del av trädgårdens ekosystem. Väldigt många andra djur i trädgården har bladlöss som basföda och en trädgård helt utan bladlöss skulle troligen vara väldigt livlös.

Läs även:Lär dig mer om bladlössens fascinerande liv

Men eftersom bladlöss förökar sig snabbt med flera generationer per sommar kan de också uppträda i enorma mängder och då utgöra en rejäl belastning för träd och buskar. De millimeterstora krypen kan tillsammans få ett pampigt träd att bildligt gå på knäna och förstöra ett års bärskörd. Kanske är det just denna egenskap som de flesta känner till om bladlössen.

Innan du går på metoderna är det klokt att undersöka dina träd. Titta på bladens undersida, de översta bladen på varje gren och på nya skott. En annan ledtråd är om det springer runt myror i dina buskar och träd. Det innebär ofta att det också finns bladlöss.

Det finns några olika knep för att bekämpa dem och studier har visat att det är en kombination av flera metoder som fungerar bäst:
1. Använd inte kemiska bekämpningsmedel
2. Tålamod
3. Gynna fiender
4. Missgynna livvakter
5. Miljövänlig, manuell bekämpning

1. Använd inte kemiska bekämpningsmedel

Att bespruta angripna träd och buskar kan kanske hjälpa mot bladlössen, men samtidigt kommer du slå ut många andra insekter varav många som sagt äter bladlöss. Därför bör du undvika bekämpningsmedel över huvud taget i din trädgård. Det är helt enkelt inte värt det.

2. Tålamod

Naturens egna lösningar mot bladlöss består av en stor mängd naturliga fiender. Men de dyker inte upp förrän det finns bladlöss att äta och de kommer inte radera alla bladlöss i trädgården. Det kommer vara en period när bladlössen kalasar på dina växter. Det är under den här perioden du antingen ska ha tålamod eller ägna dig åt punkt 3, 4 och 5 här under.

3. Gynna fiender

När det finns ett överflöd av en viss mat (art/växt/djur) brukar det i naturen snart också gå väldigt bra för de som äter av maten. Så är fallet även för bladlöss och alla djur som äter av dem. Här kommer en presentation av några av bladlusätarna.

Blomflugelarv. Foto: John Hallmén

Blomflugor
Det finns flera hundra blomflugor i Sverige (läs mer här) och vi utsåg nyfiken blomfluga till Årets trädgårdskryp 2022 bland annat för att den, precis som många andra blomflugor, äter bladlöss i sitt larvstadie. Blomflugornas larver kan vara svåra att få syn på eftersom de är något genomskinliga och bara blir upp till en centimeter långa.
Gynnas av: • En varierad trädgård • Gamla träd, grova grenar och stubbar • Damm • Flockblomstriga och korgblommiga växter som t ex spansk körvel, maskrosor, prästkrage, hampflockel och olika arter klint. • Trädgård utan bekämpningsmedel. • Blomflugepool

Gransångare som letar insekter. Foto: Erik Hansson

Fåglar
Många fågelarter kan ses hoppa runt i träd och buskar och käka bladlöss. Det gäller till exempel vanliga arter som blåmesar och olika sångare.
Gynnas av: • Fågelbad/tillgång till vatten • Fågelholkar • Varierad trädgård med mycket insekter • Träd och buskar • Håll katter (och fågeljagande hundar) inomhus

Fullvuxen guldögonslända. Dessa vackra små insekter hittas ofta inomhus. Släpp gärna ut dem i trädgården så får du bra hjälp mot bladlössen. Foto: Erik Hansson

Guldögonsländor
De gröna guldögonsländornas knappt 8 mm långa larver äter en hel del bladlöss och kallas även bladluslejon, men även kvalster, fjärilslarver och insektsägg. Det sägs att de kan äta flera hundra bladlöss under sina veckor som larver. Guldögonsländor tillhör gruppen nätvingar och de lever som vuxna av pollen och nektar.
Gynnas av: • En varierad trädgård • Många blommande växter under hela säsongen. Gärna flockblomstriga och korgblommiga. • Trädgård utan bekämpningsmedel.

Bladluslejon – guldögonsländans larver har ett passande smeknamn. Foto: Erik Hansson

Fullvuxna nyckelpigor är relativt lätta att känna igen, men nyckelpigelarver bör du också lära dig känna igen om du vill ha hjälp med bladlössen. Foto: Erik Hansson

Nyckelpigor
Det finns många arter nyckelpigor i Sverige. De påminner alla lite om sköldpaddor med sina små huvuden och ben som sticker ut från en stor, rundad bakkropp. Men de kan variera i färg och antal prickar på ryggen som fullvuxna. Många arter lägger sina ägg i bladluskolonier och kan få flera generationer under en sommar. Som larver äter de flesta nyckelpigor bladlöss. Dessa larver är platta, lite kantiga och oftast knappt 1 cm långa. De är oftast grå eller svarta med orange eller vita märken.
Gynnas av: • Varierad trädgård • Använd inte bekämpningsmedel • Pollenrika, inhemska flockblomstriga och korgblommiga växter som t ex spansk körvel, maskrosor, prästkrage, hampflockel och olika arter klint

Tvestjärt. Foto: Erik Hansson

Tvestjärtar
Tvestjärtar är äter allt möjligt – från växtdelar och döda djur till fallfrukt och småkryp som bladlöss, kvalster och ägg. En enda tvestjärt ska kunna äta tusen bladlöss under sitt liv.
Gynnas av: • Varierad trädgård • Mörka och trånga utrymmen som under stenar eller krukfat • Att slippa bekämpningsmedel • Krukor eller liknande fyllda med hö och växtdelar

Kanske kan du locka tvestjärtar till dina angripna växter med hjälp av övermogen eller skadad frukt? Foto: Erik Hansson

Andra smådjur som äter bladlöss är fjädermyggslarver och parasitsteklar. De gynnas, som så mycket annat, av att ha en varierad trädgård utan bekämpningsmedel.

4. Missgynna “livvakter”

Bladlöss hålls ofta som “boskap” av myror. De äter av honungsdaggen som bladlössen producerar och försvarar dem mot fiender som nämns under punkt 3. Myrorna kan till och med bära iväg med bladlössen till nya platser. För att hjälpa bladlössens naturliga fiender kan du hindra myrorna att komma upp i ett träd som är angripet. Det finns antingen färdig klistertejp att köpa eller så kan du vira vanlig silver- eller maskeringstejp med det klistriga sidan utåt runt en trädstam. Se till att det täcker ungefär en decimeter av trädet. Då kommer myrorna inte komma upp på trädstammen.

Håkan Steen, journalist på tidningen Land, har provat med vanlig maskeringstejp på plommonträd och det har fungerat utmärkt. Jonas Sandström, sakkunnig biolog på SLU Artdatabasen rekommenderar silvertejp.

Att tejpa träd med klistret utåt gör att myror inte vill klättra upp i det. De kommer därmed inte kunna försvara bladlössen mot dess naturliga fiender. Foto: Erik Hansson

5. Miljövänlig, manuell bekämpning

I väntan på att rovsmådjuren ska balansera mängden bladlöss i din trädgård är det lättast att ge sig på dem på egen hand. Att spruta med en hård vattenstråle på de angripna bladen kan fungera och ännu enklare är att helt enkelt klämma ihjäl bladlössen mellan bladen. Det fungerar dock bäst i början av bladlussäsongen, innan de hunnit bli så många.

När bladlössen börjat samlas på bladen kan du också helt enkelt knipsa av de mest välbesökta bladen och kasta dem. Det decimerar effektivt antalet bladlöss på trädet.

Att spreja bladlössen med en lösning av vatten och såpa (2 tsk såpa till 1 dl vatten ungefär) ska också fungera. Tänk dock på att du i sådana fall behöver spruta direkt på bladlössen och kan behöva vända upp bladen. Passa på att ha en relativt hög kraft i strålen så kanske du samtidigt sköljer bort dem från bladen. Det hjälper inte att spreja bladen i förebyggande syfte. Undvik också att spruta såpa på bladen under riktigt varma dagar. Då kan de skadas.

Enligt Clemson University kan växter som hagtorn, körsbär, plommon, hästkastanj och möjligen även tomater vara känsliga för såpavatten. Testa på en begränsad del av växterna först.

Försök också vara tidigt ute med den manuella bekämpningen. Framåt midsommar brukar de naturliga fienderna ha decimerat bladlössen så att det märks.

Källor: Royal Horticultural Society, University of Minnesota och Clemson University

Mer att läsa