Gå till innehållet

100 år av förändrad biologisk mångfald i dansk sjö

Hur har den biologiska mångfalden förändrats i en dans sjö de senaste 100 åren och vad beror förändringarna på? Det har en ny studie tagit reda på.

Med hjälp av AI och analyser av bottensediment har brittiska forskare gjort en “tidsresa i biologisk mångfald”. De har kunnat följa utvecklingen under de senaste 100 åren i en dansk sjö och se hur miljön och arterna förändrats i vattnet. Utvecklingen har kunnat rekonstrueras och förändringarna härledas till olika väldokumenterade skiftningar i vattenkvaliteten, både från utsläpp i närheten och klimatförändringar.

– Vi tog en sedimentkärna från sjöns botten och använde biologiska data i sedimentet som en tidsmaskin – vi tittade bakåt i tiden för att skapa en detaljerad bild av den biologiska mångfalden under det senaste århundradet med årlig upplösning. Genom att analysera biologiska data tillsammans med data om klimatförändringar och föroreningsnivåer kan vi identifiera de faktorer som har störst inverkan på den biologiska mångfalden, förklarar Luisa Orsini, professor i evolutionär systembiologi vid University of Birmingham.

Störst skada från bekämpningsmedel

I bottensedimentet kunde forskarna utläsa en i stort sett opåverkad sjö för 100 år sedan innan mänsklighetens påverkan på sjön blev tydligt. Störst skada stod bekämpningsmedel för. Gifter mot insekter, växter och svampar i jordbruket har hamnat i sjön och försämrat den biologiska mångfalden. Även en ökning av minimitemperaturen med 1,2-1,5 grader har orsakat stor skada.

Men de senaste 20 åren har sjön börjat återhämta sig. En liknande utveckling syns i Englands floder. Vattenkvaliteten i sjön har förbättrats i takt med att jordbruksmarken minskat i området. Men det är fortfarande långt ifrån hur det var i den nästan helt orörda fasen i början på mätningen och sjön kommer inte kunna återgå till sitt ursprungliga tillstånd för 100 år sedan eftersom en del arter har försvunnit.

– Detta är oroande eftersom olika arter kan leverera olika ekosystemtjänster, och därför kan deras oförmåga att återvända till en viss plats förhindra återställandet av specifika tjänster, skriver forskarna.

– Denna forskning visar att om vi misslyckas med att skydda den biologiska mångfalden kan mycket av den gå förlorad för alltid, säger Niamh Eastwood, huvudförfattare och doktorand vid University of Birmingham.

Härnäst kommer forskarna undersöka sjöar i England och Wales för att försöka se om de kan generalisera sina resultat om föroreningar och klimatförändringar på den biologiska mångfalden i sjöar.

Läs även

Allt svårare för fiskar som trivs i kallt vatten
Försämrad status för Europas färskvatten
Vandrande fiskar har minskat med 93 procent i Europa

Källor: eLife och University of Birmingham

Mer att läsa