Gå till innehållet

Allt svårare för fiskar som trivs i kallt vatten

Öringar i södra Sverige har minskat dramatiskt i antal på bara tre årtionden.

I takt med att planeten hettas upp förändras arters utbredning. Arter som behöver kyligare livsmiljöer får allt svårare på varmare platser. Det gäller särskilt arter som är känsliga för temperaturförändringar, så som laxfiskar. Öringen riskerar att försvinna lokalt när vattnet blir varmare och vattenflödet minskar. Det visar en ny studie från SLU som gick igenom data om öringspopulationerna i 174 svenska vattendrag under 30 års tid.

Minskningen i antal har varit särskilt stor i södra delarna av landet på platser där vattendragen är upp till 6 meter breda. Däremot har det gått bättre i kallare områden i större vattendrag. Öringen klarar sig som bäst när vattnet är ungefär 15 grader.

– På senare år har vi allt oftare fått signaler från södra Sverige om att öringen verkar minska i antal och till och med försvinner från vissa vattendrag. Nu har vi gjort en studie som stöder denna trend. Miljöövervakningsdata visar att många öringsbestånd verkligen har minskat i Sveriges varmare södra regioner, och det finns en risk för att en del av de här bestånden går förlorade på sikt om inga åtgärder görs, säger Serena Donadi, som är forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU och huvudförfattare till studien.

Minskningen har varit väldigt kraftig i vissa områden. I Jörlandaån i Bohuslän kunde det elfiskas 156 unga öringar per 100 kvadratmeter 1991. 2020 observerades bara två individer i samma område. På en annan plats i Bollerupsån i Skåne är minskningen hela 97 procent på 30 år.

De längre värmeböljorna och torrperioderna är oroväckande för öringarnas överlevande och leder även till att de drabbas oftare och hårdare av flera sjukdomar. Ännu värre är det för vandrande öringar. Troligen för att de är särskilt sårbara för extrema väderfenomen. Exempelvis genom att låga vattenflöden hindrar fiskarnas vandring eller ökad konkurrens och predation från andra mer värmetåliga arter.

Skogsbruk och vandringshinder ytterligare hot

Förutom ett varmare klimat drabbas öringarna också av mänsklig exploatering. Utdikning och torrlagda våtmarker, samt dammar försämrar ekosystemen och skogsavverkning intill vattnet gör att solen värmer upp vattnet snabbare. Med tillräckligt stora trädbevuxna kantzoner längs stränder skapas skugga som håller nere vattentemperaturen på sommaren. Andra åtgärder som skulle hjälpa öringen är att återställa våtmarker för att kvarhålla vatten i landskapet och se till att det finns ett vattenflöde förbi dammar och andra hinder.

– Sådana här åtgärder är det bästa försvaret vi har om vi inte vill riskera att se öringen försvinna i framtiden. Vi vet inte hur mycket tid vi har till förfogande, så det är dags att agera nu, säger Serena Donadi.

Läs även

Vandrings­hinder rivs i en av Skånes största åar
• Liten kraftminskning med miljöanpassad vattenkraft
• Fiskar frodas direkt efter dammrivning
• Rekordmånga dammar revs i Europa 2021
• Nya dammrivningar återskapar 386 km vattendrag i Europa
• Framgångsrikt projekt i Finland tar bort hinder från floder
• Allt värre situation för världens sötvattensfiskar
• Vandrande fiskar har minskat med 93 procent i Europa

Källa: SLU och Ecography

Mer att läsa