Gå till innehållet

Vandrings­hinder rivs i en av Skånes största åar

I Klippans kommun ska tre uttjänta vattenkraftverk rivas. På så sätt tillgängliggörs över 10 mil vattendrag åt fiskar.

Idag blockeras fiskar som försöker vandra upp i Rönne å av tre uttjänta vattenkraftverk. Men Klippans kommun har beslutat att alla tre ska rivas så att en av Skånes största åar öppnas upp för alla fiskar som vandrar upp i ån. Sammanlagt är det över tio mil av ån som därmed släpps fri.

Förutom att det kommer gynna fiskar som lax, öring och ål, kommer det också skapa ett jämnare flöde vid extrema skyfall och gynna naturturismen i området.

– Utan påverkan från kraftverken kommer Rönne å flöda fritt och laxarna nå sina bästa lekvatten. Klippans kommun kommer till det få ett än mer attraktivt besöksmål för såväl invånare som turister, skriver kommunen på sin webbplats.

Fiskejournalen kallar kommunen för ett “föredöme i landet” och skriver:
– När regeringen bromsat det mesta av miljöarbetet går man i bräschen och skapar förutsättningar för att lax- och öringbestånden ska kunna växa vilket kommer leda till ett bättre fiske.

I två års tid har Mark och miljödomstolen utrett kommunens ansökan, men nu börjar det närma sig ett beslut om hur det ska gå till. Att det kommer ske är redan klart. Klippans kommun köpte kraftverken för flera år sedan med planen att montera ned dem.

Illustrationer över hur det ser ut idag och kommer se ut efter rivningarna finns att se på den här sidan.

Läs även

Liten kraftminskning med miljöanpassad vattenkraft
Fiskar frodas direkt efter dammrivning
Rekordmånga dammar revs i Europa 2021
• Nya dammrivningar återskapar 386 km vattendrag i Europa
• Framgångsrikt projekt i Finland tar bort hinder från floder
• Allt värre situation för världens sötvattensfiskar
• Vandrande fiskar har minskat med 93 procent i Europa

Källor: Fiskejournalen, SVT Helsingborg och Klippans kommun

Mer att läsa