Gå till innehållet

Svampar avgörande för att minska CO2-utsläppen

En ny studie visar att världens svampar årligen lagrar motsvarande 36 procent av utsläppen från fossila bränslen. Forskarna bakom studien anser att det måste tas större hänsyn till svampar när det gäller beslut om bevarandeåtgärder och biologisk mångfald.

Mykorrhiza-svampar utgör ett enormt underjordiskt nätverk världen över. De samarbetar med nästan all världens växter och via fotosyntesen i växterna transporterar svamparna stora mängder koldioxid från atmosfären ner i jorden. Dessutom är svamparna avgörande för den biologiska mångfalden och därmed för livet på planeten i allmänhet.

I en ny studie från ett internationellt forskarlag har man räknat på mängden kol som svamparna lagrar och kom fram till att det rör sig om över 13 gigaton årligen. Det motsvarar hela Kinas utsläpp. Svampar kan därmed vara avgörande när länder försöker tackla klimatkrisen och nå nettonollutsläpp.

Men i dagsläget tar mänskligheten inte speciellt bra hand om planetens jordar. FN har varnat för att 90 procent av jordmånen kan vara försvagad till år 2050, vilket förvärrar klimatkrisen och gör det dessutom svårare att producera grödor.

Katie Field, professor i växt-jordprocesser vid University of Sheffield och medförfattare till studien, menar att mykorrhizasvampar utgör en blind fläck när det gäller kolmodellering, bevarande och restaurering.
– De siffror vi har upptäckt är häpnadsväckande. När vi tänker på lösningar för klimatet bör vi också tänka på vad vi kan utnyttja som redan finns. Markens ekosystem förstörs i en alarmerande takt genom jordbruk, exploatering och annan industri, men de bredare effekterna av störningar i markens samhällen är dåligt förstådda. När vi stör de uråldriga livsuppehållande systemen i marken saboterar vi ansträngningarna att begränsa den globala uppvärmningen och försämrar de ekosystem som vi är beroende av.

Hon anser att vi måste göra mer för att skydda dessa underjordiska nätverk.
– Vi visste redan att de var avgörande för biologisk mångfald, och nu har vi ännu fler bevis för att de är avgörande för vår planets hälsa.

Toby Kiers från Vrije University i Amsterdam är också medförfattare till studien:
– Vi vet att mykorrhizasvampar är mycket viktiga ekosystemingenjörer, men de är osynliga för de flesta människor. Mykorrhizasvampar utgör grunden för de näringsvävar som stöder mycket av livet på jorden, men vi har precis börjat förstå hur de faktiskt fungerar. Det finns fortfarande så mycket att lära.

Den största kollagringen i svampar anses ske i taigaregionen, där barrträd dominerar. Men här är det inte alltid jordbruk och byggprojekt som är de största hoten mot svamparna. Forskning vid SLU har visat att energin för mykhorrizasvampar stryps vid kalavverkningar och att det kan ta 50 år innan artsammansättningen av svampar återhämtat sig efter att deras livsmiljö omvandlats till ett hygge. De senaste åren har avverkningstakten i de svenska skogarna varit rekordhög.

Läs även

• Svampars mykorrhiza lagrar koldioxid och hjälper skogen med näring
Global uppvärmning försämrar symbios mellan svampar och träd
Klimat­förändringar rubbar skogars förmåga att lagra kol
Svampodling i skog kan försörja miljoner och lagra stora mängder kol
Kalavverkning stryper energi för svampar
• Tips på ovanliga matsvampar
• Pedagogisk bok om svamparnas förunderliga liv

Källor: University of Sheffield och Current Biology

Mer att läsa