Gå till innehållet

Global uppvärmning försämrar symbios mellan svampar och träd

Skogar innehåller nätverk mellan svampar och träd. Foto: Erik Hansson

I en ny kartläggning baserad på data från över 1 miljon provytor jorden runt verkar den globala uppvärmningen påverka svamparnas mykorrhiza så att skogstillväxten försämras i kalla klimat.

Vid trädens rötter finns det i alla skogar både svampar och bakterier som lever i symbios med träden och byter näringsämnen mot kol. I en ny studie från Stanford University i samarbete med över 200 forskare från andra lärosäten, bland annat SLU, används data från mer än 1,1 miljoner provytor och 28 000 trädslag för att förutse hur symbioser kan förändras till år 2070.

LÄS ÄVEN: • Svampars mykorrhiza lagrar koldioxid och hjälper skogen med näring

Om utsläppen fortsätter som idag kommer biomassan hos trädslag som i första hand finns i svalare områden, som Sverige, minska med tio procent. Vilket forskarna dessutom varnar kan öka mängden kol i atmosfären.

– Det finns ett begränsat antal typer av symbioser och vi visar att deras utbredning följer klara regler, säger huvudförfattaren Brian Steidinger, som är postdoktor vid Stanford. Våra modeller förutser stora förändringar i världens skogliga symbioser – förändringar som kan påverka det klimat som våra barnbarn kommer att leva i.

LÄS ÄVEN: • Kalavverkning stryper energi för svampar

Mykorrhizaforskaren Karina Clemmensen, på Sveriges lantbruksuniversitet, berättade i en intervju med Vetenskapsradion 2014 att mykhorrizan även hjälper gamla skogar att lagra mer kol.

LÄS ÄVEN: • Första långtidsstudien: Granskogar växer inte snabbare i varmare klimat

– Vår forskning sedan tidigare tyder på att boreala (nordliga) skogar fortsätter att lagra in kol i marken även när de är riktigt gamla. Produktiviteten går ju ner när skogen blir gammal och det är kanske de som driver skogsbruk inte så nöjda med. Men nere i marken lagras kolet in i ett långtidsperspektiv så om man lämnar skogar att bli gamla lagras kol. I alla fall i norr.

Källa: SLU

Mer att läsa