Gå till innehållet

Stor rapport om Mekongfloden – många fiskar hotas av utrotning

Väldigt många människor och fiskarter är beroende av Mekongfloden och därmed att den både får förbättrat skydd och nyttjas mer hållbart.

Mekongfloden är imponerande på många sätt. Att enbart lista en mängd siffror om floden ger en bild av dess betydelse.

Mekongfloden i siffror

  • 480 mil lång och rinner genom 6 länder
  • Är hem till minst 1 148 fiskarter
  • 25 procent av dessa fiskar lever enbart i Mekongfloden
  • 19 procent av dem är hotade på IUCN:s rödlista
  • 18 arter är klassade akut hotade
  • 40 miljoner människor är beroende av floden för sin försörjning
  • Mekong-deltat står för 15 procent av planetens inlandsfiske – det största i världen
  • Fisket var 2015 värt över 11 miljarder dollar

En ny rapport, “Mekong’s forgotten fishes“, från 25 organisationer beskriver mångfalden av fiskarter i floden, men också vilka hot dessa står inför. Bland de hotade fiskarna i Mekong nämns bland annat de akut hotade mekongjättemalen (Pangasianodon gigas) och siamesisk jättekarp (Catlocarpio siamensis), som båda kan bli kan bli upp till 3 m långa och väga 300 kg. Här lever också den starkt hotade sötvattensstingrockan (Urogymnus polylepis) som kan väga upp till 600 kg.

– Dessa fiskar har simmat genom våra civilisationer och kulturer i årtusenden och miljontals människor är beroende av dem varje dag. Men eftersom beslutsfattarna inte prioriterar dem håller de på att försvinna, säger Stina Nyström, Sakkunnig sötvatten och arter på WWF, som varit delaktiga i att ta fram rapporten.

Arowanafisk.

Många hot – visst hopp

Djuren längs Mekongfloden hotas bland annat av förlust av livsmiljöer, ohållbart fiske, vattenkraftsdammar som fragmenterar floden och förhindrar fiskarnas migration, omvandling av våtmark för jordbruk och akvakultur (fiskodling), omfattande sandbrytning och effekterna av klimatförändringarna.

Men det finns också vissa positiva signaler. En av de viktigaste är att Mekongländerna har undertecknat det ambitiösa ramverket Kunming-Montreal för global biologisk mångfald där det ingår att skydda 30 procent av ländernas floder, sjöar och våtmarker och återställa 30 procent av degraderade inlandsvatten. Detta avtal skulle kunna bli en ny möjlighet för Mekongfloden, menar rapportförfattarna.

Lan Mercado, generalsekreterare för WWF Asia-Pacific:

– Så även om denna rapport från 25 organisationer och institutioner definitivt är en väckarklocka, handlar den inte bara om undergång och dysterhet. Det är en berättelse om hopp eftersom vi fortfarande kan staka ut en kurs för en ljusare framtid för Mekongfloden och för alla de människor och den natur som är beroende av den. Nu är det dags att ta hänsyn till Mekongs fiskar i beslut om avrinningsområdet eftersom de är oersättliga – för våra samhällen, städer och länder. Och för hälsan hos den mäktiga Mekongfloden, som försörjer oss alla.

Källa: WWF

Mer att läsa