Gå till innehållet

Rika svenskar står för majoritet av utsläppen

Det är de svenskar som tjänar över 119 000 i månaden som står för de riktigt stora utsläppen av växthusgaser, utsläpp som drabbar de fattigaste hårdast.

För tre år sedan gick Naturvårdsverket ut med att världens befolkning behöver komma ner till utsläpp på 1 ton växthusgaser per år och person till år 2050 för att vi ska ha en chans att nå 1,5-gradersmålet. Det kan jämföras med att svenskar i snitt släppte ut 10 ton växthusgaser 2018 och sedan dess har inte mycket hänt.

Nu kommer en ny rapport från Oxfam Sverige och Stockholm Environment Institute som visar hur ojämnt fördelade utsläppen är. Den rikaste procenten i Sverige, de ungefär 100 000 personer som har en lön på minst 119 000 kronor per månad, släpper ut 42 ton CO₂ per person och år. Det är ungefär tio gånger mer än de 50 procent som har lägst inkomst släpper ut och ungefär 40 gånger mer än vi måste ned till för att klara 1,5-gradersmålet.

Lyxkonsumtion bakom utsläppen

En stor del av de här utsläppen kommer från lyxkonsumtion såsom privatflygplan, lyxbåtar eller flera stora hem.

Även i klassen under de rikaste, hos den miljon svenskar som har en lön på minst 46 000 kronor per månad, är utsläppen långt högre än planeten klarar av. Dessa står för i snitt 15 ton CO₂ per person och år vilket motsvarar 22 procent av landets totala utsläpp.

– Den extrema skillnaden i utsläpp mellan inkomstgrupper är slående, både i Sverige och globalt. Samtidigt är det sårbara samhällen och människor som lever i fattigdom och utsatthet som redan idag drabbas hårdast av klimatkrisens konsekvenser. Det är en dubbel orättvisa. Det mänskliga lidandet är enormt och Sverige både kan och måste ta sitt ansvar, säger Astrid Nilsson Lewis, rapportförfattare och klimatresearcher på Oxfam Sverige.

Enkla sätt att minska utsläppen

Globalt sett tillhör svenskarna de som släpper ut mest. De rikaste 10 procenten av världens befolkning står för hälften av utsläppen och hit hör hela 70 procent av svenskarna.

Men det finns som tur är enkla sätt för svenskar att minska utsläppen enligt en studie från 2021. Att gå över till växtbaserad mat och dryck, begagnade möbler och tågbaserad semester istället för flygplan eller fossilbilar skulle minska svenskarnas utsläpp med 36-38 procent.

Fattiga drabbas hårdast av de rikas utsläpp

Förutom att de rikaste står för betydligt större del av klimatförstörelsen så är det också de med lägst inkomster som drabbas hårdast av utsläppens konsekvenser. De bor oftare i mindre säkra bostäder, på mark som är mer utsatt för översvämningar och andra naturkatastrofer, de har inte tillgång till exempelvis luftkondistionering under värmeböljer och de har oftast inte besparingar eller försäkringar om något händer.

– De rikaste eldar på klimatkrisen medan vanligt folk drabbas hårt. Det är tydligt att alla inte bär samma ansvar för klimatkrisen. Ojämlikhet är en livsfarlig komponent i klimatomställningen som skapar grogrund för politiskt missnöje och minskat förtroende för demokratin, säger Hanna Nelson, rapportförfattare och policychef Oxfam Sverige.

Oxfam Sveriges förslag till regeringen för att lösa situationen

Ett urval av de 14 förslag som Oxfam Sverige skickat till regeringen:

→ En radikal ökning av jämlikhet – särskilt ekonomisk jämlikhet
→ En snabb och rättvis utfasning av fossila bränslen
→ En ny ekonomisk modell för mänskligheten och planetens välmående
→ Beskatta de allra rikaste med permanent förmögenhetsskatt och tillfällig skatt på “extraordinära vinster för företag”
→ Anta en klimathandlingsplan som säkerställer att Sverige tar ansvar för att begränsa utsläppen, i linje med vetenskap, Parisavtalet och med hänsyn till jämlikhetsaspekten
→ Begränsa ekonomisk tillväxt inom sektorer som skadar klimatet och orsakar mänskligt lidande
→ Tillväxten inom djupt förorenande industrier såsom fossila bränslen och fast fashion måste sluta
→ Minska och avgiftsbelägg överkonsumtion, särskilt lyxkonsumtion 

Läs även

Svenskar behöver minska utsläpp med nästan 90 procent
Fortsatt över­konsumtion kan leda till civilisations­­kollaps
• Sverige hade behövs minska CO2-utsläppen med över 20 % redan under 2022
• Utsläpp från svenskars konsumtion kan enkelt minskas

Källa: Oxfam och rapporten “Sveriges väg till en jämlik och rättvis klimatomställning

Mer att läsa