Gå till innehållet

Fortsatt över­konsumtion kan leda till civilisations­­kollaps

Mänsklighetens kraftigt accelererande överanvändning av jordens resurser samtidigt som befolkningen ökar i snabb takt kommer leda till katastrofer redan under det här århundradet. Det menar en ny vetenskaplig artikel.

Artikeln är baserad på en mängd tidigare studier och publicerad i den vetenskapliga tidskriften World. Den är skriven av William E. Reese, bioekolog, ekologisk ekonom och tidigare chef för University of British Columbia. Han skriver att användningen av fossila bränslen har lett till att mänskligheten kunnat nå exponentiell tillväxt. Dels genom att gå från en befolkning på drygt en miljard till åtta miljarder på bara lite mer än hundra år, dels genom en extrem ökning av användandet av jordens ändliga resurser. Sedan 1970 har mänskligheten använt mer resurser årligen än vad jorden kan producera. I Sverige har vi till exempel sedan 90-talet gjort av med så mycket resurser att det hade krävts över tre jordklot om hela mänskligheten konsumerat så mycket som vi gör.

Sedan 70-talet konsumerar mänskligheten mer än planeten tål. I dagsläget lever vi som om det fanns 1,7 jordklot. I Sverige gör vi av med nästan dubbelt så mycket resurser jämfört med det globala snittet.

William E. Reese anser att problemet för vårt system med ständigt ökande tillväxt och dessutom en allt större befolkning är att vi är beroende av en ändlig mängd resurser från ekosfären och att vi släpper tillbaka vårt avfall (allt från sopor till miljögifter och utsläpp i form av växthusgaser) i samma ekosfär som vi hämtar våra resurser från. 

“Vi skär av botten på jordens tunna”

Med hjälp av förbättrad teknik för att exploatera jorden utarmar mänskligheten haven och skogarna och tränger tillbaka den vilda naturen. Vi har förstört en tredjedel av jordens odlingsbara mark och landskap, utvunnit de rikaste fyndigheterna av många mineral- och metallmalmer och, på bara ett par århundraden, tagit slut på den mest kvalitativa hälften av de enorma lagren av fossil energi som det tog tiotals miljoner år att bygga upp. Dessutom har utsläppen av växthusgaser ökat lavinartat sedan exploateringen tog fart.

– Samhällets beroende av fossila bränslen är en anledning till att ett isfritt Arktis inte ses som en klimatkatastrof, utan som att nya handelsvägar öppnas och att Arktis exponeras för olje- och gasutvinning. Under tiden, efter att ha uttömt de rikaste källorna av mineraltillgångar på land, förbereder sig vissa industrier och länder för att börja bryta havsbotten – vi kommer att skära av botten på jordens tunna, skriver William E. Reese.

Energiomställning räcker inte

Han menar också att oavsett “de mycket lovordade” förnybara energiomställningarna så innebär blotta antalet människor och omfattningen av den ekonomiska aktiviteten att ekosfärens funktioner undergrävs och viktiga livsuppehållande funktioner äventyras.

Vi förbrukar och förorenar grunden för vår egen existens

William E. Reese

Människan utgör bara 0,01 procent av jordens biomassa, men vår expansion har eliminerat 83 procent av de vilda djurens och 50 procent av vilda växters biomassa. Bland däggdjuren utgör nu mänskligheten 32 procent av biomassan och våra boskap 64 procent. Vilda däggdjur utgör numera enbart 4 procent av däggdjurens sammanlagda biomassa.

– Om dessa trender inte åtgärdas kan de mycket väl leda till både en global ekonomisk tillbakagång
och en betydande “korrigering” av den mänskliga befolkningen, det vill säga en civilisationskollaps, senare under detta århundrade.

Reese funderar också över varför alla dessa bevis från forskningsvärlden får så lite uppmärksamhet i media och inte verkar tas in av allmänheten. I en tidigare studie förklarade han det med att våra hjärnor är dåligt anpassade till att förstå hastigheten i förändringen och de överväldigande komplexiteten hos mänsklighetens påverkan på planeten. Det kanske mest uppenbara exemplet på det, menar Reese, är den globala fixeringen vid klimatförändringarna som det existentiella hotet mot civilisationen. Medierna fokuserar på en fråga i taget och alltför sällan kopplas de stora kriserna till den gemensamma nämnaren; överkonsumtionen.

Läs även

Rapport visar kraftig nedgång för världens djur
Så kan vi äta hållbart
IPCC-rapport: Alldeles för lite görs – skydd av natur avgörande
• Massutrotning av arter kraftigt underskattad
• Ny stor WWF-rapport: Läget för vilda ryggradsdjur värre än befarat
• Ny studie: Att skydda 30 % av naturen räcker inte
• Människan ligger bakom 96 procent av alla utrotade däggdjur
KRÖNIKA: Myten om den tråkiga omställningen

Källa: World

Mer att läsa