Gå till innehållet

Ny IPCC-rapport: Alldeles för lite görs – skydd av natur avgörande

Fn

Världen behöver mer skyddad natur för att klara klimatkrisen enligt den senaste IPCC-rapporten. Foto: Erik Hansson

Idag släpptes den senaste rapporten från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) och budskapet är tydligt: Vi måste agera nu för att minska riskerna för stora klimatrelaterade faror som påverkar miljarder människor världen över.

IPCC-rapporten har författats av 270 personer från 67 länder och de har använt över 34 000 referenser till studier och tagit in kommentarer från över 60 000 experter och myndigheter. Den är därmed baserad på den bästa tillgängliga forskningen.

Den här gången handlar rapporten om effekter, anpassning och sårbarhet i klimatkrisen och betonar att vi måste agera nu för att förhindra farliga förändringar i klimatet och ekosystemen.

– Den här rapporten är en allvarlig varning för konsekvenserna av passivitet. Det visar att klimatförändringarna är ett allvarligt och växande hot mot vårt välbefinnande och en hälsosam planet. Våra handlingar idag kommer att forma hur människor anpassar sig och naturen reagerar på ökande klimatrisker, säger Hoesung Lee, ordförande för IPCC.

Han betonar också att halvmesyrer inte längre är ett alternativ. Det krävs omedelbara, kraftfulla åtgärder.

De närmaste två årtiondena kommer världen se en uppvärmning av 1,5°C och varje bråkdels grad över denna gräns kommer förvärra krisen kraftigt och även skapa effekter som inte kommer gå att häva. Redan nu ser världen allt mer frekventa torrperioder, översvämningar och andra extrema väder. Det kommer förvärras ytterligare och bland annat slå hårt mot samhällens infrastruktur och mot lågt belägna kuststäder, skriver IPCC.

Skydd av natur är prioriterat

Rapporten tar också upp vad som behöver göras och förutom att minska utsläppen och anpassa oss till ett liv i en klimatkris är nyckeln, enligt den samlade expertisen som deltagit i IPCC, att stärka och skydda naturen. Det ger en lång rad fördelar och minskar riskerna med en skenande klimatkris.

– Friska ekosystem är mer motståndskraftiga mot klimatförändringar och tillhandahåller avgörande tjänster som mat och rent vatten. Genom att återställa försämrade ekosystem och både effektivt och rättvist bevara 30 till 50 procent av jordens livsmiljöer på land, i sötvatten och till havs kan samhället dra nytta av naturens förmåga att absorbera och lagra kol, och vi kan påskynda framstegen mot hållbar utveckling, men adekvat finansiell och politisk stöd är viktigt, säger IPCC:s medordförande Hans-Otto Pörtner och fortsätter:

– De vetenskapliga bevisen är tydliga: klimatförändringarna är ett hot mot människors välbefinnande och planetens hälsa. Varje ytterligare försening av samordnade globala åtgärder kommer att missa den snabbt minskande chansen att säkerställa en framtid som går att leva i.

Miljöorganisationers kommentarer

Kaisa Kosonen, klimatexpert Greenpeace Norden, som följt FNs klimatförhandlingar som officiell observatör i över 10 år kommenterar rapporten så här:
– Rapporten är ingen upplyftande läsning. Effekterna från klimatförändringarna är allvarligare och kommer snabbare än väntat. Vi är inte förberedda och det kommer att kosta liv. Bara genom att verkligen ta till oss dessa fakta från forskningen med brutal ärlighet, kan vi hitta lösningar som matchar omfattningen av de utmaningar som klimatkrisen innebär.

Eftersom rapporten uppmanar världens länder att omedelbart göra insatser för klimatet riktar sig Isadora Wronski, Sverigechef Greenpeace till landets regering i sin kommentar:
– Vi befinner oss i ett kritiskt årtionde. Sveriges regering måste ta forskarnas varningar på allvar och stå upp för starka globala avtal och skydda minst 30 procent av all natur. Sluta kalhugga skogar och ställa om till ett naturnära skogsbruk. Nu krävs stora samhällsinvesteringar som minskar energi- och resursförbrukning. Alla utsläpp måste snabbt gå mot noll.

IPCC-rapporten tar också återigen upp att klimatkrisen kommer slå väldigt orättvist i världen. Vi i västvärlden orsakar störst utsläpp med vår överkonsumtion, medan de som drabbas hårdast hittas i många av världens fattigaste länder.

– Rika länder måste nu visa ledarskap genom att mobilisera och leverera utlovade finansiella resurser och tekniskt stöd för klimatanpassning till utsatta länder. Dessa behöver också kompensation för de oundvikliga skador och förluster som många områden kommer drabbas av, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i en kommentar.

Källor: IPCC, Greenpeace och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa