Gå till innehållet

Utsläpp från svenskars konsumtion kan enkelt minskas

Ett stort flygplan som flyger genom en klarblå himmel.

Flygplan. Foto: Erik Hansson

Naturvårdsverket har tidigare visat att svenskar i snitt måste minska sina utsläpp med hela 90 procent för att vi ska klara 1,5-gradersmålet. Nu visar en ny studie att det är relativt enkelt att komma halvvägs.

Vi svenskar behöver minska våra utsläpp kraftigt. Svensk levnadsstandard förbrukar ungefär fyra jordklot om året och vi måste gå från i snitt 8 ton växthusgaser om året till ett ton inom 30 år för att ha en chans att stoppa uppvärmningen vid två grader, enligt Naturvårdsverket.

I en ny studie har svenska ensamstående män och kvinnors utsläppsvanor undersökts. Då upptäckte forskarna bland annat att män släpper ut 16 procent mer växthusgaser med sin konsumtion än vad kvinnor gör. Det är framför allt bensin och diesel till bilar som gör skillnaden i utsläpp.

Resor, möbler och mat är nyckeln

Analysen kom också fram till att det är matvanor, semesterresor och möbler som orsakar mer än hälften (56-59 procent) av utsläppen och att det är ganska enkelt att minska de växthusgaser som man bidrar med. Att gå över till växtbaserad mat och dryck, begagnade möbler och tågbaserad semester istället för flygplan eller fossilbilar skulle minska folks utsläpp med 36-38 procent.

Även en tidigare studie visade att förutom att skaffa färre barn så är det att undvika att flyga och att inte använda bil som är de största skillnaderna vi som privatpersoner kan göra för klimatet.

Källor: Journal of Industrial Ecology och The Guardian

Mer att läsa