Gå till innehållet

Svenskar behöver minska utsläpp med nästan 90 procent

Naturvårdsverket redovisar ny statistik över svensk befolknings klimatpåverkan. Den uppgår till åtta ton växthusgaser per person och år och behöver minska till ett ton år 2050 för att vi ska kunna hålla oss under 1,5 graders uppvärmning.

De konsumtionsbaserade utsläppen har enligt statistiken minskat med 18 procent mellan åren 2008 och 2018. 57 procent av dessa uppstår utomlands genom att varor och tjänster som vi köper och konsumerar i Sverige, produceras i ett annat land.

Konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige 2018 och hur de bör se ut 2050. Källa: Naturvårdsverket

– Statistiken är ett sätt att åskådliggöra vårt klimatavtryck. Den inkluderar både hushållens konsumtion, den offentliga sektorns konsumtion och samhällets investeringar i exempelvis byggnader och infrastruktur, skriver Naturvårdsverket.

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige och andra länder. Källa: Naturvårdsverket

För att klara klimatmålen i Sverige och vår del av EU:s mål för att nå Parisavtalet måste dessa utsläpp minska radikalt.

– Parisavtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas långt under två grader och att vi ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. För att kunna uppnå Parisavtalets mål bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst ett ton per person och år till 2050, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp per konsumtionsområde och produktionsregion år 2018. Källa: Naturvårdsverket/ Statistikmyndigheten SCB

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa