Gå till innehållet

Myrorna som har ett avancerat sjukvårds­system

Det finns myror som tar hand om skadade kamrater och som kan avgöra vilken behandling ett sår behöver.

Erik Frans vid Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg fortsätter att studera myror av arten Megaponera analis, som lever söder om Sahara. Tidigare har han bland annat skrivit studier om att de bär hem och vårdar skadade artfränder. Den här gången har han och Laurent Keller från universitetet i Lausanne tittat närmare på deras behandling av skadade.

Megaponera analis äter enbart termiter, men dessa bytesdjur kan försvara sig och det händer att myrorna skadas under sin jakt. Särskilt illa är det om såren blir infekterade. Men nu visar de bägge forskarna att myrorna kan skilja mellan sår som är infekterade och de som inte är det. Upptäcker myrorna ett infekterat sår hos en artfrände behandlas detta med antibiotika, som myrorna själva producerar.

Myra av arten Megaponera analis behandlar en skadad artfrände.

Minskar dödligheten med 90 procent

Infekterade sår får en behandling av antimikrobiella föreningar och proteiner från en körtel som sitter på deras bröstkorg. Myrvården är mycket effektiv. Dödligheten hos infekterade individer minskar med 90 procent.

– Med undantag för människan känner jag inte till någon annan levande varelse som kan utföra så sofistikerade medicinska sårbehandlingar, säger Erik Frank.

Härnäst vill Erik Frank undersöka om andra myrarter och andra sociala djur har liknande behandlingsformer och även analysera de antibiotika som Matabele-myrorna använder.

Mer om Megaponera-myrorna och Erik Franks forskning kan ses i Netflix-serien “Life on Our Planet”.

Källor: Nature Communications och University of Würzburg

Mer att läsa