Gå till innehållet

Myror är en nyckelart för att återskapa skogar

Myror fyller en lika viktig roll i naturen som pollinatörer gör, enligt forskare bakom en ny studie.

Skogsmyrornas viktiga roll för att återskapa skogar har studerats av ett forskarteam från Binghamton University. Carmela Buono, doktorand och involverad i studien, berättar att myrornas insatser är okända av allmängeten, men att de är väldigt effektiva när det gäller att sprida fröer. Så pass effektiva att de kan klassas som en nyckelart.

Myrorna vill åt många av skogsväxternas fröer eftersom dessa utvecklats till att innehålla fröbihang med en hel del fett – något som skogsmyrorna är i stort behov av. Myrorna bär hem fröna till stacken, äter upp de feta bihangen och gör sedan av med fröna så att växterna får hjälp med att spridas i naturen, långt från huvudplantan. Upp till en tredjedel av undervegetationens växtarter är beroende av att myrorna sprider deras fröer. Myrorna gynnas och växten gynnas – så kallad mutualism och en form av symbios.

– Det finns så många intressanta, intrikata delar av den här interaktionen beroende på vilken typ av frön som myrorna föredrar, så du kan få en vacker blandning av blommande växter i skogen, säger Carmen Buono.

Myror är störningskänsliga fröspridare

Studierna, som publicerats i Ecology, har gjorts i så kallade sekundärskogar – skog som vuxit upp på exempelvis hyggen eller övergiven odlingsmark. Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan sekundärskogarna när det gäller fröspridningen, men att en stor andel saknar många inhemska växtarter i undervegetationen jämfört med gammelskogar som fått utvecklats fritt under lång tid. Dessa små områden är kallar Carmen Buono för “sällsynta skatter som spelar en viktig roll i att bevara den biologiska mångfalden”.

Det finns färre skogsmyror i sekundärskogar, eftersom myrorna är känsliga för de mänskliga störningar som skett i dessa i form av exempelvis kalavverkning eller jordbruk. Samtidigt är sekundärskogarna mer beroende av att det finns fröspridare än vad gammelskogar är. I dessa finns det redan en stabil och balanserad fröspridning. För att återskapa nyare skogar så att de blir friska och får en hög biologisk mångfald behövs också en mångfald av insekter.

– Myror är gynnsamma. De är inte lika karismatiska som fjärilar eller bin som hjälper till att pollinera blommor, men de är lika viktiga, säger Carmen Buono.

Studierna har gjorts i staten New York i USA, men skogsmyror, exempelvis den vanliga röda skogsmyran, är lika viktiga för skogar i Europa, enligt forskarna. I studieområdet är 95 procent av skogarna så kallad sekundärskog – skog som vuxit upp på exempelvis hyggen eller övergiven odlingsmark. I staten New York har skogsmyrorna konkurrens från invasiva främmande sniglar som äter upp fröerna och därmed stoppar spridningen. Sniglarna verkar snabbare att kolonisera sekundärskogar, vilket ytterligare hindrar återhämtningen.

Några inhemska växtarter i Sverige som får stor hjälp av myror med fröspridningen är vårfryle, våradonis och blåsippa.

Läs mer

Källor: Ecology och Bingham university

Mer att läsa