Gå till innehållet

Myror är dåliga på att anpassa sig till ett varmare klimat

Myran Camponotus chromaiodes, på engelska Ferruginous Carpenter Ant (ungefär rostfärgad hästmyra), var en av arterna som undersöktes. Foto: Judy Gallagher, CC BY 2.0

En studie på fem olika arter myror visar att de inte verkar förändra sitt beteende eller byta plats när klimatet blir varmare. Det kan få stora effekter för hela ekosystem.

Myror är ektoterma. Det innebär att de inte kan anpassa sin egen kroppstemperatur på annat sätt än genom omgivningen. Om de är för kalla behöver de söka upp en varmare plats. Om de är för varma bör de söka upp en kallare plats eftersom de annars kan påverkas negativt eller till och med dö. Men vad händer då när klimatet blir allt varmare för myrorna?

Forskare vid NC State university undersökte fem olika myrarter i North Carolina i sydöstra USA. Fyra av dem i underfamiljen Formicinae (stackmyror) och en invasiv art som spridit sig till USA från Asien (Brachyponera chinensis). Forskarna kunde i labbmiljö tydligt se vilken temperatur som myrorna föredrog att hämta mat i, men i naturen verkade inte myrorna anpassa sig till omgivningens temperatur på samma sätt. Myrorna förändrade inte sitt beteende på varmare platser, vilket även ledde till högre temperaturer hos myrorna.

Att myror inte är så flyttbenägna kan även myrstackar kan vara ett tecken på. De kan nämligen bli väldigt gamla. Det finns uppgifter om att de kan vara bebodda i flera hundra år, uppåt hundra år, eller några tiotals år.

Forskarna märkte under sina studier att arbetarna i stacken inte drog sig för att leta mat i områden som egentligen var för varma för dem. Än så länge verkar det inte drabba myrpopulationerna, men det kan ge andra effekter. När myrorna blir varmare ökar deras metabolism – de behöver äta mer för att kompensera. Det innebär att de måste hitta ännu mer föda och det får stora konsekvenser eftersom myrorna är så många – de väger sammanlagt lika mycket som en femtedel av alla människor på jorden och för varje människa finns det 2,5 miljoner myror. En tidigare studie har visat att metabolismen hos ektoterma organismer ökar med värmen.

– Varmare tider och platser gör att myrorna blir varmare, och de anpassar inte sin aktivitet till de förhållanden de föredrar. För tillfället kan detta vara en kompromiss som fungerar bra för dem. Men om man tänker på den enorma biomassa som myrorna står för, så kommer deras ämnesomsättning att stiga i takt med att klimatet förändras. Det kanske inte kommer döda dem direkt, men vad betyder den ökade ämnesomsättningen för deras livscykel och till och med för hela skogsekosystemet? frågar sig Elsa Youngsteadt, professor i tillämpad ekologi vid NC State och medförfattare till studien.

Läs även:
Kan bladlössens vakter luras bort med socker?
Barnbok om fascinerande myror
Myror påverkas ungefär som människor av isolering
• Myrbok som bör göra de flesta till hobbymyrmekologer
• Myror vårdar skadade kamrater

Källor: Journal of Animal Ecology och NC State University

Mer att läsa