Gå till innehållet

Myror påverkas ungefär som människor av isolering

En ny studie på myror visar att deras stressnivåer och immunförsvar påverkades negativt vid isolering – något som även upptäckts hos människor som är socialt isolerade, exempelvis nu under coronapandemin.

Studien, som publicerats i Molecular Ecology, har gjorts på skogssmalmyror (Leptothorax nylanderi) i Tyskland. Arten lever även i södra Sverige och bor oftast i murkna kvistar på marken i lövskogar och buskmarker, enligt Nationalnyckeln. Arbetarna ägnar sig åt att leta efter mat, föda upp larver, städa och försvara boet medan drottningen inte gör så mycket annat än att lägga ägg. Till skillnad från stackmyror lever skogssmalmyror i mindre samhällen, ofta på några tiotal individer.

I sin studie, som isolerade skogssmalmyror i allt från en timme till 28 dagar, kunde forskarna se att ju längre myrorna var isolerade, desto mindre tid ägnade de åt att putsa sig och blev därmed troligen allt mer mottagliga för parasiter. När myrorna återvände från isoleringen var de också mindre intresserade av andra vuxna myror i stacken.

Förutom beteendeförändringar kunde forskarna också se skillnader i gener med koppling till immunförsvar och stress. Det har framkommit i åtskilliga studier av sociala däggdjur, så som människor och möss, men hittills har inte mycket varit känt om hur sociala insekter upplever isolering. Det verkar som att de påverkas ungefär som vi människor.

– Isolerade människor känner sig ensamma, deprimerade och oroliga, utvecklar lättare beroenden och har ett nedsatt immunförsvar och försämrad generell hälsa, säger Inon Scharf, professor och huvudförfattare till artikeln.

Läs även:
Myrbok som bör göra de flesta till hobbymyrmekologer
Myror vårdar skadade kamrater

Källor: Johannes Gutenberg university och Molecular Ecology

Läs mer

Mer att läsa