Gå till innehållet

Odlande myror rensar “frenetiskt” i odlingarna

Flera arter myror ägnar sig åt att odla svamp som föda. Nu visar ny forskning att de precis som alla andra odlare även behöver rensa bort oönskad konkurrens bland grödorna.

Myrorna som odlar svamp gör det i underjordiska kammare. De “matar” svamparna med dött material från växter och djur så att svampen växer ordentligt. Men myrornas matsvampar kan drabbas av svampsjukdomar och det visar sig att myrorna är bra på att skilja ätbara svampar från oätliga, trots att de odlar i mörker.

Forskare från University of Connecticut och University of Michigan visar i en ny studie att myrorna känner av kemiska signaler från svamparna och att de börjar rensa bort oönskade svampar “frenetiskt” när dessa upptäcks.

Det var tydligt att det sändes ut signaler, men forskarna är ännu osäkra på om myrorna känner av kemiska signaler från de oönskade svamparna eller om det är “matsvamparna” som sänder ut signalerna när de blir angripna.

– Kanske är det svamparna som signalerar “jag är sjuk”. Vi behöver undersöka kedjan av signaler ytterligare, säger Jonathan Klassen, vid University of Connecticut.

Läs även

Djur som ägnar sig åt boskapsskötsel
Myror är en nyckelart för att återskapa skogar
• Myror är dåliga på att anpassa sig till ett varmare klimat
• Myror påverkas ungefär som människor av isolering
Myror vårdar skadade kamrater
Myrbok som bör göra de flesta till hobbymyrmekologer
• Barnbok om fascinerande myror

Källor: PNAS och Phys.org

Mer att läsa