Gå till innehållet

Djur som ägnar sig åt boskapsskötsel

Myra som tar honungsdagg från bladlus. Foto: Clement127 via Flickr http://www.flickr.com/photos/clement127/

Myra som tar honungsdagg från bladlus. Foto: Clement127 via Flickr

Vi människor började hålla oss med boskap för att få föda för ungefär 10 000 år sedan, men andra djur har ägnat sig åt boskapsskötsel i miljontals år. 

Ett av dessa boskapsskötande djur är den i Sverige vanliga svartmyran (även kallad svart tuvmyra eller trädgårdsmyra). De håller sig med bladlöss som de skyddar mot rovdjur och vallar dem mot nya bladbetesmarker. Bladlössen äter nämligen växters sav och lämnar efter sig en sockerrik vätska kallad honungsdagg som myrorna vill åt.

Forskning har också visar att myrorna effektiviserar sin boskapskötsel genom att ibland bita av vingarna från bladlössen så att de inte ska flyga iväg och använder kemikalier för att lugna sin bladlusflock så att de inte vandrar iväg för snabbt. Ibland äter myrorna upp bladlössen, möjligen för att de helt enkelt behöver föda och protein.

Det finns även exempel på myror som verkar hålla pansarsköldlöss enbart för att äta upp dem.

Källa: BBC

Mer att läsa