Gå till innehållet

Ljusföroreningar ger fåglar mindre ögon

Fåglar som lever i områden med mycket artificiell belysning har mindre ögon än individer av samma art som lever i mörkare områden.

Vår planet blir allt mer belyst. I dagsläget fördubblas ljusföroreningarna vart åttonde år i världen och det får stora konsekvenser på världens vilda djur. Det anses vara en stor anledning till massdöden av insekter, det drabbar fladdermöss, gör stickmyggor aktiva längre perioder, fåglar mer mottagliga för smittor och det drabbar även flyttfåglar med bland annat höga antal kollisioner med byggnader.

I en ny studie som publicerats i Global Change Biology jämförde forskare hur fåglarna karolinagärdsmyg, röd kardinal, påvekardinal och vitögd vireo påverkas av ljusföroreningar. De två förstnämnda är stannfåglar som lever hela sina liv i bland annat Texas. Karolinagärdsmygar och röda kardinaler som levde inne i staden San Antonio hade i snitt 5 procent mindre ögon än individer av samma art som levde i mindre belysta utkanter av staden.

De två flyttfåglarna, påvekardinal och vitögd vireo, hade ingen skillnad på ögonstorlek oavsett var de spenderade sommarhalvåret. Teorin är att dessa arter inte påverkas lika mycket av mänskliga ljus- och ljudföroreningar och därmed inte hinner anpassa sig till stadslivet under häckningssäsongen.

– Människor kan ha vissa oavsiktliga konsekvenser för fåglar som vi inte inser. Vi vet inte om dessa anpassningar kan få bra eller dåliga konsekvenser för fåglarna längre fram, med tanke på att urbana miljöer inte kommer att försvinna i första taget. Det är också viktigt att förstå hur vi ska hantera sådana miljöer för de fåglar som kanske inte är anpassade till stadsmiljöer, säger Jennifer Phillips vid Washington State University, som ledde studien.

Mindre ögon gör det lättare för fåglarna att anpassa sig till den konstanta belysningen i städer och de slipper bli delvis förblindade och få försämrad sömn.

Läs även

Alla Natursidans artiklar om ljusföroreningar
Även fåglar i trädgårdar påverkas negativt av belysning
Ljus­föroreningar gör stickmyggor aktiva längre period
• Ljusföroreningarna fördubblas vart åttonde år

Källor: Washington State University och Global Change Biology

Mer att läsa