Gå till innehållet

Ljusföroreningarna fördubblas vart åttonde år

Gatubelysning förändrar livet både för oss människor och en lång rad andra arter. Foto: Erik Hansson

Jordklotet blir allt mer belyst. En ny studie visar att belysningen ökar kraftigt och att det går snabbare än vad tidigare data från satelliter upptäckt.

De flesta har antagligen varit med om att det är svårt att se stjärnor eller norrsken inne i städer på grund av all belysning som gör himlen svår att urskilja om natten, så kallade ljusföroreningar. En bit ut från belysta områden framträder under klara nätter mängder av stjärnor på himlen.

I den nya studien, som publicerats i Science, presenterades 51 351 personer från olika platser i världen för bilder på himlen om natten. Varje bild hade olika mycket ljusföroreningar. Deltagarna fick sedan ange vilken bild som bäst stämde överens med natthimlen där de befann sig. Svaren har samlats in sedan 2011 och visar att mänskligheten får allt svårare att se stjärnorna och att himlen i snitt blivit 9,6 procent mer belyst under den här tidsperioden. Det motsvarar en fördubbling av ljusföroreningarna vart åttonde år. På 18 år minskade antalet stjärnor som människor kunde se med blotta ögat med 60 procent. Mer än varannan stjärna har med andra ord “försvunnit” från vårt synfält.

Det är inte bara ett högt tempo på förändringen, det visar också troligen att tidigare studier om världens belysning underskattats eftersom många satelliter inte upptäcker LED-ljus. Förutom att vi får allt svårare att se stjärnor påverkar också den ökade belysningen hela ekosystem och en lång rad varelser från fåglar och fladdermöss till koraller och insekter som nattfjärilar.

Föreningen Buglife i Storbritannien påpekar att vi redan vet hur vi kan förbättra situationen. Att avskärma ljuset, tidsinställa belysningen, samt använda rörelsedetektorer och varmare ljus kan göra en “stor förbättring för omgivningen om natten”.

– Genom att avlägsna onödigt ljus, som reklamskyltar, och belysning av byggnader och genom att helt enkelt släcka lampor när de inte används kan man spara energi och i sin tur pengar. Vi kan inte längre acceptera slöseri med ljus som en självklarhet och måste nu kollektivt betrakta det som en förorening på samma sätt som vi föraktar avloppsvatten i våra floder, plast på våra stränder och rök från förbränning av fossila bränslen, skriver Buglife i en kommentar till rapporten.

Johan Eklöf, fladdermusforskare och författare till boken Mörkermanifestet, berättade i en intervju med Natursidan 2020 att han skulle vilja se en lag som lyfter ljusföroreningar som ett miljöproblem:
– Att det behandlas på samma sätt som till exempel buller, så att man måste väga för- och nackdelar mot varandra. En annan utveckling som jag skulle vilja se är att grönstråk och gröna korridorer även ska bli mörkerstråk utan så mycket belysning.

Källor: Buglife och Science

Mer att läsa