Gå till innehållet

Flera städer släcker för att skydda flyttfåglar

Att släcka ned belysning är ett bra sätt att gynna många olika djurgrupper.

I hela USA dör troligen upp till en miljard fåglar årligen när de flyger in i fönsterrutor enligt U.S. Fish & Wildlife Service. Många av de som drabbas flyger på nätterna och lockas till de upplysta fönstren i höga byggnader.

Den amerikanska fågelföreningen Audubon driver ett projekt som de kallar “Lights out!” (ungefär “släck!”) där de försöker påverka städer, fastighetsägare, företag och även privatpersoner att släcka onödig belysning på nätterna. Även om det är en fågelförening som ligger bakom projektet så kommer effekterna även gynna insekter och fladdermöss – två djurgrupper som också visat sig väldigt känsliga för konstgjord belysning.

Lights out-projektet har nu skördat nya framgångar när två av delstaten North Carolinas största städer, Greensboro och Asheville, utannonserat att de kommer släcka ned byggnader under våren och hösten för att minska risken att flyttande fåglar tappar orienteringsförmågan, lockas mot artificiellt ljus och skadas eller dödas när de flyger in i byggnader.

Besluten kommer bland annat efter att elever genomfört en undersökning av hur många fåglar som dör enbart i kollisioner med bostäderna på skolområdet. På bara ett år hittades 150 döda fåglar i området. Eleverna tog därefter kontakt med sin lokala fågelförening och skrev även ett medborgarförslag.

– Den här enkla insatsen kommer inte bara hjälpa fåglar, utan också hjälpa till att minska stadens energianvändning och koldioxidutsläpp. Vi uppmuntrar alla ägare av kommersiella byggnader och bostadshus att släcka ned onödigt ljud, säger Ashevilles borgmästare Esther Manheimer i ett uttalande.

Sammanlagt har ungefär 50 städer i USA nu någon form av Lights out-projekt.

Källa: Audubon

Mer att läsa