Gå till innehållet

Väglampor släcks för att hjälpa fladdermöss

Vattenfladdermus. Foto: Gilles San Martin from Namur, Belgium – Myotis daubentoni, CC BY-SA 2.0, Link

Området kring Helgevärma i Växjö är populärt för fladdermöss, men de störs av vägbelysningen från väg 25 som hindrar dem från att korsa vägen. Nu har Trafikverket beslutat att en del av lamporna ska släckas under sommarhalvåret.

Belysning från artificiella ljuskällor ökar över hela jorden och det är ett miljöproblem som fått allt mer uppmärksamhet de senaste åren. En studie från i höstas fastslog att nattbelysning är en stor anledning till insektsdöden, lamporna ger sämre pollinering på natten, de anses kunna bidra till att gråsparvar sprider nilfeber och de drabbar Sveriges vanligaste fladdermus.

– Ett exempel på negativ konsekvens är att insekter tappar orienteringen, något man kan se då nattfjärilar flyger i cirklar runt gatlampor utan att kunna ta sig därifrån. Ett annat exempel är fasadbelysning av byggnader som kan ha stor inverkan på fladdermöss, skriver länsstyrelsen i Kronoberg.

Växjös insatser för sina fladdermöss
Den senaste tiden har fladdermössen i Växjö kartlagts så att kommunen vet var de rör sig, söker föda, vilar och var de föder sina ungar. Ett viktigt område för de fridlysta däggdjuren är längs väg 25 mellan trafikplatserna Öjaby och Helgevärma där det finns mycket lövskog och sjöar i närheten. För att hjälpa fladdermössen har Trafikverket och Växjö kommun beslutat att släcka vägbelysningen på delar av sträckan mellan 1 april och september 2020, när fladdermössen är som mest aktiva.

– Fladdermössen är nattdjur som störs av den starka vägbelysningen, och de kan därför inte röra sig fritt i området. Vi väljer därför att släcka belysningen på vissa delar av sträckan för att gynna fladdermössens tillvaro under sommarhalvåret när de är som mest aktiva, säger Eva Ditlevsen, miljöspecialist på Trafikverket. 

Vissa platser längs vägen kommer fortfarande vara belysta av trafiksäkerhetsskäl.

Källor: Trafikverket och Länsstyrelsen

Mer att läsa