Gå till innehållet

Vattenfladdermus (Myotis daubentonii). Foto: Jens Rydell http://www.jensrydell.se/

Guide till fladdermöss – hur de hörs och var de upplevs

Många har nog sett en fladdermus svepa förbi antingen mitt på dagen eller i skymningen. Det går också att ge sig ut i skymningen och uppleva dem med en ultraljudsdetektor. En både stämningsfull och spännande naturupplevelse. Så här gör du.

Skymningen har sänkt sig över landskapet. Förutom den mörkblåa himlen är det mesta svarta silhuetter. Civilisationens ljud har börjat avta och dränkas i djurvärldens kvällsläten. Du står stilla och lyssnar koncentrerat. Det är nästan enbart ultraljudsdetektorns knaster som hörs. Plötsligt börjar ett ljud utkristallisera sig ur bruset. “Blipp blopp blipp blopp”. Först svagt sedan allt kraftigare. Den närmar sig. Mycket riktigt dyker den strax upp – den kraftiga silhuetten av en större brunfladdermus far förbi medan ultraljudsdetektorn ger ifrån sig ett klart och tydligt blipp-bloppande.

LÄS ÄVEN: • Experten om hur det går för Sveriges fladdermöss

Använd ultraljudsdetektor
För att höra fladdermöss krävs för det mesta nämligen en ultraljudsdetektor som omvandlar deras läten till frekvenser som vi människor kan höra. Natursidan har lånat en av de populäraste ultraljudsdetektorna vid namn D100 av Pettersson elektronik. Det är en stabil modell som kostar 1650 kronor hos tillverkarna själva. Att sköta den är oerhört enkelt och det behövs inga tekniska förkunskaper eller någon brant inlärningskurva. Allt som behövs är att du kan hantera två reglage – ett för frekvens och ett för volym. Frekvensratten används för att “leta” efter fladdermössens ljud och det gäller att ha lite koll på vad du letar efter. En dvägpipistrells smattrande läte som påminner om applåder uppfattas till exempel framför allt vid 55 kHz. Den uppfattas även på andra frekvenser men ljudet blir starkast vid ca 55 kHz. Om du hör den svagt, skruva på frekvensvredet tills du hör var ljudet är som starkast. Därefter kan du läsa i en fladdermusfrekvens-guide (exempelvis den som finns längre ned i den här artikeln) vilken fladdermus det passar bäst med.

När du väl har en ultraljudsdetektor är det bara att bege dig ut i naturen, helst efter mörkrets inbrott. Det är ofta bra aktivitet 15-45 minuter efter solnedgången.

Dvärgpipistrell nära bebyggelse i Stockholm:
Stefan Viktorsson är en van fladdermusguide som har bra koll på hur du enklast får uppleva fladdermöss och hur du listar ut vilken art det är (se guide längre ner i den här artikeln).

– Lär dig hur de olika fladdermössen låter i en detektor. Och parallellt med det lär du dig hur olika fladdermöss beter sig, var de jagar, hur de flyger. Man använder alltså både detektorljud och sitt kunnande om hur fladdermöss beter sig för att lista ut vilken art det är. Men det kan ändå vara rätt svårt, fladdermös har också sociala ljud som låter annorlunda än ekopejlingsljuden. Ibland får man nöja sig med att konstatera att det är en fladdermus.

Dvärgfladdermus Pipistrellus pygmaeus. Foto Jens Rydell

Vilka miljöer är bäst om målet är att uppleva flera olika arter?
– De områden som hyser flest arter är sådana med många olika biotoper på en liten geografisk yta. Olika fladdermusarter jagar olika insekter i olika miljöer. Vissa fladdermöss jagar i skog, andra högt över träd, ytterligare andra över vatten, längs skogsbryn och så vidare. Att det finns vatten är dock en viktig sak för alla fladdermöss. Finns det vatten finns det insekter och då finns det fladdemöss skulle man kunna säga.

Fladdermusexperten och författaren Johan Eklöf är inne på samma sorts miljö när han tipsar om sin favoritplats för att uppleva fladdermöss. 
– Vid stranden i sommarstugan, där vattenfladdermössen ritar räta linjer över vattnet, pipistrellerna och nordfladdermössen dansar under taknocken och brunfladdemössen ropar över sjön. Annars rekommenderar jag valfritt stilla vattendrag en ljummen sommarkväll. 

Som här när en nordisk fladdermus hörs vid en sjö i maj i Stockholm:

Stefan Viktorsson berättar att det kan vara bra att börja med att lära sig hur olika släkten låter. Myotis-fladdermössen (9 arter) låter till exempel ganska lika varandra. Det liksom knattrar i detektorn, hör man det kan man utesluta många arter. Pipistrellus-arterna däremot låter mer applådaktigt.

Förutom att försöka lära sig fladdermössen själv så finns det även en del fladdermusvandringar i landet. Men Stefan Viktorsson berättar att de inte är alltför många. På chiroptera.se finns en sammanställning på guidningar. Annars går det också att fråga i den hjälpsamma Facebookgruppen Fladdermöss i Sverige.

Guide till några vanliga svenska fladdermöss

Det finns 19 arter fladdermöss i Sverige. Här listas de tio vanligaste. Vid varje art beskrivs var de enklast hittas, samt i vilket frekvensområde du måste ha din ultraljudsdetektor inställd för att höra dem. Tänk på att de flesta arter är ute och jagar först efter skymningen.

Gråskimlig fladdermus

Läte: 15-27 kHz, smackande med varierande puls.
Var: Stadsmiljöer, öppna kulturlandskap eller över gläntor och bryn i skogslandskap. Jagar ofta på hög höjd.
Vingbredd: Upp till 34 cm

Mustaschfladdermus eller taigafladdermus (arterna är mycket lika)
Läte: 45 kHz, torrt knatter.
Var: Både i löv- och barrskog, längs skogsbryn, alléer och gläntor.
Vingbredd: Upp till 25 cm

Dvärgpipistrell (dvärgfladdermus)
Läte
: 55 kHz, smackande. Låter som applåder.
Var: Gårdsmiljöer, halvöppna skogar, parker och trädgårdar. Jagar under trädtoppshöjd. Snabb och akrobatisk.
Vingbredd: Upp till 23 cm

Trollpipistrell
Läte
: 40 kHz, smackande
Var: Jagar under trädtoppshöjd i högväxt gles lövskog med äldre, håliga träd. Snabbare och rakare flykt än dvärgfladdermus.
Vingbredd: 25 cm

Brunlångöra
Läte
: 30-50 kHz, svaga läten, hörs bara ungefär 5 meter.
Var: Tät lövskog, parker, trädgårdar. Jagar nära trädkronor, buskar, murar, väggar och längs marken. Kan ryttla och har extremt god hörsel.
Vingbredd: Upp till 28 cm

Nordfladdermus (nordisk fladdermus)
Läte
: 30 kHz, höga smack i långsam rytm.
Var: Olika slags miljöer. Skog, parker och trädgårdar. Jagar ofta i cirklar. 5-10 meter över marken i trätopparna. Sveriges vanligaste.
Vingbredd: 35 cm

Större brunfladdermus
Läte
: 20 kHz, kraftigt plipp-plopp-läte
Var: Varierat landskap. Jagar snabbt och högt, ofta över sjöar och betesmarker.
Vingbredd: Upp till 45 cm (Sveriges största fladdermus)

Vattenfladdermus
Läte
: 45 kHz, hårt torrt knatter.
Var: Jagar tätt över vatten, ibland i lövskog.
Vingbredd: 27 cm

Mer information finns på chiroptera.se eller i Facebookgruppen Fladdermöss i Sverige.

Mer att läsa