Gå till innehållet

Ljus­föroreningar gör stickmyggor aktiva längre period

Belysning kan innebära ökad risk för sjukdomar som sprids via myggor.

I en ny studie fann forskarna att i områden med belysning från lampor utökar myggorna sin höstsäsong. Det är också under denna period, innan deras vintervila – diapaus, som risken ökar för att de bär på smittor.

Hos husmyggorna, som undersöktes i studien, innebär diapausen att de söker sig till exempelvis grottor, jordkällare och annat under vintern. På sommaren, när de livnär sig på blod kan de smittas av West Nile-virus från fåglar och därefter infektera människor eller andra däggdjur när de suger deras blod. I dagsläget är inte West Nile-viruset etablerat i Sverige, men det sprids allt längre norrut i Europa och förväntas snart nå Sverige.

– Om myggor skjuter upp eller fördröjer diapausen och fortsätter att vara aktiva en längre period under året, är det vid en tidpunkt då det är större risk att myggorna är smittade med West Nile-virus och därmed också att människor smittas, säger Megan Meuti, huvudförfattare till studien och biträdande professor i entomologi vid Ohio State University.

Men ljusföroreningarna har också andra effekter på myggor och andra insekter. Forskarna fann att insekterna får svårare att få tag på tillräckligt med näring inför vintern när de utsattes för belysning. Det skulle kunna innebära ett hot mot insekter på längre sikt, skriver forskarna i sin studie.

Sedan tidigare har det konstaterats att nattbelysning kan öka risken att gråsparvar sprider West Nile-feber.

Läs även

Nattfjärilar är underskattade pollinatörer
Ljusföroreningarna fördubblas vart åttonde år
Nattbelysning stor anledning till insektsdöden
• Nattbelysning kan öka risken att gråsparvar sprider nilfeber

Källor: Ohio State University och Insects

Mer att läsa