Gå till innehållet

Hundratals EU-miljarder i bidrag till naturskadlig verksamhet

En ny rapport från WWF avslöjar att EU-länderna använder hundratals miljarder kronor i subventioner som försämrar för miljön och klimatet. Den 9 juni är det EU-val. Från den 22 maj går det att förtidsrösta.

CAP

– Snart är det EU-val och vi behöver beslutsfattare som är beredda att fasa ut subventioner som riskerar att skada miljön och istället investera i naturen och den gröna omställningen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

I WWF:s nya rapport har man räknat ut att medlemsstaterna använder mellan 350 och 520 miljarder kronor av EU-stöden till aktiviteter som skadar naturen. Det innefattar dels sektorer av ekonomin, men huvuddelen går till jordbruket och rapporten är kritisk till hur jordbruksstödet är utformat. Rapportförfattarna fann att inte mindre än 58-60 procent av pengarna till den gemensamma jordbrukspolitiken (“CAP”) går till verksamhet som försämrar den biologiska mångfalden.

Behövs istället pengar till grön omställning

WWF vill se mer pengar till miljö- och klimatåtgärder. Jenny Jewert, jordbruksexpert på WWF, berättar att inkomststöden kommer med en rad negativa effekter.
– De ger höga markpriser och försvårar för unga bönder som vill starta nya företag. Vi behöver framåt använda våra gemensamma resurser för att finansiera den gröna omställningen av sektorn.

Förutom jordbruk nämner rapporten också att EU-stöd till skogsbruk, fiske, transporter och infrastruktur i vatten går till naturskadlig verksamhet. “Ibland i stor omfattning”.

För fisket har rapportförfattarna räknat ut att 5-12 procent av EU-stödet går till verksamhet som skadar biologisk mångfald. Det rör sig till exempel om stöd till fiske som förvärrar överfisket och stora skattelättnader för fossila bränslen på över en halv miljard kronor årligen.

Vill se juridiskt bindande utfasning

WWF vill se en juridisk bindande utfasning av de miljöskadliga subventionerna och att det istället omfördelas till investeringar i naturbaserade lösningar med en ny fond som ger mer ekonomiskt stöd åt lantbrukare, markägare, fiskare och lokalbefolkningen som vill skydda och återskapa natur. Det vore inte bara bra för naturen, utan även för ekonomin.

– Återskapande av naturen är de bästa investeringar vi kan göra eftersom varje euro som investeras ger mellan åtta och 38 euro i ekonomiskt värde, skriver rapportförfattarna.

EU-valet 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige. För att rösta ska du ha fyllt 18 år, vara medborgare i Sverige eller i ett EU-land och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige. Det går att rösta i förtid från den 22 maj, med bud eller från utlandet.

Du behöver ha med dig giltig id-handling. Om du ska förtidsrösta behöver du också ha med dig ditt röstkort.

Guider för dig som vill rösta för vår miljö och natur:

Källor: WWF och rapporten

Mer att läsa