Gå till innehållet

Stark nedgång för Tjeckiens jordbruksfåglar efter inträde i EU

CAP

Gulsparv. Foto: Erik Hansson

I en ny studie jämförs antalet fåglar i Tjeckiens jordbruksmarker innan landet gick med i EU och efter att de anammat EU:s jordbrukspolitik. Den visar att antalet fåglar i jordbrukslandskapet minskade kraftigt med det nya, intensivare jordbruket. 

Studien jämförde observationer av 29 jordbruksarter i Tjeckien under åren 1993-2004 med åren efter EU-inträdet (2005-2016). Resultatet blev att även om produktionen av grödor ökade så minskade den biologiska mångfalden kraftigt när jordbruket gick från småskaligt till storskaligt, enligt de styrmedel för jordbrukspolitiken inom EU som kallas Common Agricultural Policy (CAP).

LÄS ÄVEN: • De fem största hoten mot världens fåglar

Tjeckien är ett viktigt land för många av landsbygdens fåglar. Landet står för mindre än 0,78 procent av EU:s yta, men här finns hela tio procent av unionens alla häckande gulsparvar och tre procent av alla grönfinkar. Dessa jordbruksfåglar har minskat betydligt i antal, samtidigt som Tjeckiens skogsfåglar i stort sett är oförändrade efter inträdet i EU.

Studien slår fast att i takt med att det traditionella, småskaliga jordbruket i östra Europa omvandlas till industriskaligt, uppmuntrat av CAP, så kan en stor del av landsbygdens fåglar minska ytterligare i antal.

LÄS ÄVEN: • Humleexperten Dave Goulson om jordbruk och bekämpningsmedel

Forskarna menar att för att vända trenden måste CAP förändras så att det sätts upp tydliga mål för biologisk mångfald, andelen i budgeten för att ge stöd åt åtgärder som gynnar biologisk mångfald måste öka och det behöver sättas upp tydligare miljöregler för alla medlemsstater.

Källor: Bird Guides och “Collapse of farmland bird populations in an Eastern Europeancountry following its EU accession

Mer att läsa