Gå till innehållet

Hård kritik mot EU:s jordbrukspolitik – Sverige sågas

CAP
Åker i jordbruk.

Jordbruksmark. Foto: Erik Hansson

EU:s gemensamma nya jordbrukspolitik skulle bli rättvisare, grönare och ha högre miljö- och klimatambitioner. Men när miljöorganisationer gått igenom ländernas planer är deras slutsats att de är långt ifrån tillräckliga. Sverige får inte bra betyg i ett enda av sju kriterier.

I EU:s State of Nature-rapport 2015 framgår att jordbruket är det största hotet mot fåglar och det näst största hotet mot andra arter inom unionen. Det stöds också av en studie som visade att det gick kraftigt sämre för Tjeckiens jordbruksfåglar efter landets inträde i EU. Det anses bero på att CAP (Common Agriculture Policy – EU:s gemensamma jordbrukspolicy) gynnar industriell stordrift istället för småskaligt och miljövänligare jordbruk.

I den senaste versionen av CAP skulle situationen förbättras, men när den utannonserades i höstas sågades den av Europas miljöorganisationer, bland annat eftersom den fortsatte att gynna industridrift.

31 procent av EU:s budget

CAP är en stor del av unionens budget, hela 31 procent, och sätter upp regler för bland annat inkomststöd till jordbruket, miljöersättningar, kompensationsstöd till bönder och stöd till landsbygdsutveckling. Därefter väljer varje land hur CAP ska implementeras. Det är de nationella planerna som nu granskats av Europeiska miljöbyrån (EEB) och Birdlife Europe.

– Dessa planer är varken gröna eller rättvisa. Medlemsstaterna lyckas inte leva upp till Green Deal-målen och behöver förstärka sina planer med adekvat finansiering och åtgärder för att leverera för klimatet och naturen, säger Sophia Caiati, som jobbar med jordbruksfrågor inom EEB.

Sveriges planer är dåliga eller väldigt dåliga

18 av 23 nationella planer bedömdes vara “dåliga” eller “väldigt dåliga” utifrån sju olika kriterier. Sverige får bland annat det sämsta betyget (rött ljus) när det gäller att se till att jordbruket har tillräckligt med utrymme för biologisk mångfald och stöd för att minska växthusgaser. För skadliga subventioner, stöd till skydd av biologisk mångfald, skydd av gräs-, våt- och torvmarker och involvering av miljöorganisationer får Sverige gult ljus, vilket innebär att planerna inte är tillräckliga och att det sammanlagda betyget är “dåligt”.

Även Danmark får betyget “väldigt dåligt” i två kategorier och “dåligt” i fem. Det kan jämföras med Tyskland som får sex “dåligt” och en “bra” och Finland med en “väldigt dåligt”, fyra “dåligt” och två “bra”.

– Den gemensamma jordbrukspolitiken utgör 31 % av EU:s totala budget – det är oacceptabelt och irrationellt att använda offentliga medel för att fortsätta att underblåsa förstörelsen av naturen. Kommissionen måste tvinga medlemsstaterna att använda dessa pengar för att förbättra naturens tillstånd och återställa den biologiska mångfalden i Europa, säger Tatiana Nemcova, jordbruksexpert på BirdLife Europe.

Källa: EEB

Mer att läsa