Gå till innehållet

EU subventionerar fossilindustrin med 2 000 miljarder kronor

Oljeraffinaderi. Foto: Walter Siegmund (talk)Eget arbete, CC BY 2.5, Länk

Under 2017 beräknas världens länders subventioner till fossilindustrin motsvara över 50 000 miljarder kronor enligt Internationella valutafonden (IMF). Bara i EU uppgick subventionerna till över 2 000 miljarder.

Summan motsvarar 6,5 procent av världens BNP. Det är mer än Frankrikes och Tysklands BNP tillsammans och motsvarar över 1 miljon kronor i sekunden.

LÄS ÄVEN: • 415 stora investerare: Sluta ge bidrag till fossilindustrin och tiodubbla CO2-skatt

IMF räknar inte enbart på direkta bidrag för att fossila bränslen ska vara billigare, vilket motsvarar nästan 3 000 miljarder kronor. De har även med indirekta kostnader som fossilindustrin inte behöver betala för. Så som priset för alla de hälsoproblem och klimatförändringar som uppstår av deras utsläpp.

LÄS ÄVEN: • Trots minskning – fortfarande tusentals miljarder i bidrag till fossilindustri

Om fossilindustrin inte fått alla dessa bidrag menar IMF att utsläppen skulle minska med 28 procent, antalet dödsfall från luftföroreningar skulle minska med ungefär två miljoner om året och världens skatteintäkter skulle öka med 3,8 procent.

Källor: IMF och Gizmodo

Mer att läsa