Guide till insatser för biologisk mångfald

Nu lanserar Natursidan.se ”Insatser för biologisk mångfald”. Tillsammans kan vi göra stor skillnad för arterna och naturen. 

Skicka in vad du gjort för den biologiska mångfalden via den här länken.
Se vad andra gjort för insatser på vår Sverigekarta.

En enskild insats för biologisk mångfald kan kanske kännas futtigt eller meningslöst. Men om du till exempel sätter upp en fågelholk är inte insatsen att förringa för de fåglar som flyttar in. Dessutom kan det du gör inspirera andra i din omgivning. Tillsammans kan vi skapa en enorm förbättring för arterna runt omkring oss. Om alla hushåll i Sverige till exempel skulle sätta upp varsin fågelholk och varsitt bihotell skulle fåglarnas och steklarnas bostadsbrist minska kraftigt. Om dessutom fler trädgårdar görs vildare med fler växter som tillåts blomma skulle fåglarna och bina ha större chans att överleva.

Så fungerar det

Fundera ut vad du nyligen gjort eller kan göra för den biologiska mångfalden. Du måste inte äga mark eller en trädgård och du hittar massor av inspiration i den här artikeln, på kartan över insatser eller längre ned i artikeln. När du gjort något – rapporterar in det via det här formuläret. Tillsammans ska vi fylla hela Sverigekartan och gemensamt göra en stor insats för den biologiska mångfalden.

För dig utan trädgård

Du behöver inte ens själv äga mark eller ens ha en trädgård för att göra insatser. Förhoppningsvis får du lite insikt genom att läsa den här artikeln och kan sedan även försöka influera och tipsa andra.

Sprid det här initiativet i sociala medier eller dela andra artiklar om hur biologisk mångfald kan gynnas.
Bekämpa invasiva växter som exempelvis jättelokor, ”mördarsniglar”, lupiner och parkslide, som annars riskerar att slå ut inhemska arter.
Skänk pengar till och bli medlem i organisationer som jobbar för biologisk mångfald. Här finns en länklista.
Minska din konsumtion av nya prylar för att slita mindre på planeten. Köp begagnat, reparera och nöj dig med det du har.
• Gör insatser i någon annans trädgård, antingen genom att prata med någon granne eller bekant, eller via nätverket Co-grow.
• Köp ekologiska varor. Den biologiska mångfalden är större vid ekologiska odlingar.
Ät inte hotade fiskarter som ål. Följ WWF:s Fiskguiden för att inte bidra till överfisket av känsliga arter.
• Om du äter kött – köp naturbeteskött eller ekologiskt kött.
Minimera dina koldioxidutsläpp – många arter hotas av klimatförändringar.
• Hör av dig till din kommun, bostadsförening eller någon markägare i närheten med förslag på insatser. Det gäller inte minst om det kan gynna hotade arter. Många markägare är positiva till att få hjälp för en god sak.
Hjälp groddjur över vägen när de vandrar till sina lekvatten om våren. Brukar ske i skymningen i april.
• Rapportera arter du ser till Artportalen. Läs mer här.

RAPPORTERA IN DINA INSATSER HÄR.

För dig med trädgård

Du som har egen trädgård har stora möjligheter att göra insatser. Forskning har till exempel visat att fågelvänliga trädgårdar lockar dubbelt så många olika arter och att hårdklippta gräsmattor har ungefär samma artrikedom som betong. Ett allmänt tips är att se till att delar av trädgården är lite ”vild”. 

• Låt en del av gräsmattan växa som den behagar och klipp den bara 1-2 gånger per år.
• Anlägg en äng. Låt en del av trädgården växa, slå på högsommaren, gödsla inte och låt växterna ligga kvar tills de fröat av sig. Avlägsna dem sedan så att marken blir mager. Det går även att så ängsfrön, men välj då lämpliga arter för ditt område. Läs mer på den här webbplatsen.
• Lämna död ved i ett hörn av trädgården åt mossor, lavar, vedlevande insekter, spindlar och fåglar.
• Lägg grova trädstammar på en solig plats för att skapa förutsättningar för svampar, insekter och djur.
• Gör en kompost av gräs och kvistar som kan bli vinterbo åt igelkottar eller grod- och kräldjur. Läs om fler möjligheter för höstlöven här.
• Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor. Med olika arter förlängs blomningssäsongen, vilket skapar föda åt insekterna under en längre period och dessutom lockar det till sig fler arter. Här finns tips på en lämplig nybörjarrabatt.
• Brännässlor är värdväxter för många olika arter fjärilslarver. Dessutom kan de ätas.
• Anlägg en damm med vattenväxter och stenar. Tänk på att ha en sluttande sida, ett djup på minst 60 cm och på en plats som djur enkelt kan ta sig till. Förutom att vara en viktig livsmiljö kan den också bli ett vattenhål för många olika arter. Läs mer om att anlägga en damm i denna broschyr (pdf).
• Om du inte kan göra en damm – gör ett litet bad åt fåglar och insekter att dricka och tvätta sig i. Rengör det gärna ibland och placera det nära buskar så att fåglarna kan söka skydd.
• Bygg ett bihotell. Borra hål av olika storlek i exempelvis ett trästycke eller såga av bambupinnar eller vasstrån, lägg in dem i en låda eller liknande så att ena sidan är tilltäppt och förvara bihotellet där det brukar vara torrt och varmt. Här finns en guide.
• Lägg en sand- eller grushög på en solig plats för att locka solitärbin och andra steklar.
• Sätt upp en fladdermusholk. De använder den året om och har ofta svårt att hitta platser att bo i. Gör så här för att bygga den själv.
• Sätt upp fågelholkar, gärna olika modeller så att det passar olika arter. Här är vår guide till vad du ska tänka på och vilka ritningar som bör följas.
• Plantera träd och buskar som fåglar och insekter uppskattar. Exempelvis nypon, hagtorn, hägg, fläder, druvfläder, rönn, körsbär och sälg. Läs mer om vilka buskar och träd som fåglar uppskattar.
Mata fåglarna på vintern. Följ vår guide till fågelmatning.
• Om du har en jordkällare kan du göra den till en övervintringsplats för fladdermöss. Läs mer här.
• Äger du skog? Använd hyggesfritt skogsbruk, det är bättre för den biologiska mångfalden.

RAPPORTERA IN DINA INSATSER HÄR.

Fler förslag finns bland annat bland de redan inskickade insatserna, i Naturskyddsföreningens broschyr, hos Naturhistoriska riksmuseet, ett examensarbete av Annevi Sjöberg och Naturskyddsföreningen i Ystad.