Gå till innehållet

Ännu fler planetära gränser har passerats

Nio olika planetära gränser har definierats för att vi ska veta var gränserna går för hur mycket mänskligheten kan påverka planeten utan att riskera en osäker framtid. Nu visar ny forskning att sex av dem överskridits samtidigt som den mänskliga påverkan på planeten eskalerar ytterligare.

För varje gräns som passerats ökar risken för oåterkalleliga förändringar av system som behövs för att trygga en säker framtid. De är “avgörande för planetens stabilitet och vår överlevnad”, som forskarna bakom studien uttrycker det:
– Tyvärr visar resultaten på en mörk verklighet: sex av dessa gränser har överskridits, och mänsklighetens påverkan ökar stadigt, skriver forskarna i ett pressmeddelande.

Medförfattaren till studien, Johan Rockström, är chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) och professor i miljövetenskap vid Stockholm Resilience Centre. Han jämför vår planet med en patient med försämrad hälsa:
– Den här uppdateringen av planetens gränser visar tydligt att jorden är en patient som mår allt sämre, eftersom trycket på planeten ökar och vitala gränser överskrids. Vi vet inte hur länge vi kan fortsätta att överskrida dessa viktiga gränser utan att de sammanlagda påfrestningarna leder till oåterkalleliga globala förändringar och skador.

De sex gränserna som passerats

  • klimatförändring
  • biologisk mångfald
  • landsystemförändring (exempelvis jord- och skogsbruk)
  • färskvattenförändringar
  • kväve- och fosforcykeln
  • kemiska föroreningar

Även om det finns en osäkerhet kring var exakta gränser finns och vilka effekter det kommer ge att passera dem så visar grafen här under med allt mörkare röd färg hur hög risken är för att vi ska förlora ett “holocenliknande jordsystemstillstånd”. Det vill säga ett tillstånd lämpligt för mänskligt liv. Som synes är det kväve- och fosforutsläpp, människoskapad effekt på klimatförändringar och funktionell biologisk mångfald som har mörkast tårtbitar i diagrammet. Det är dessa gränser som löper störst risk för att passeras.

De planetära gränserna och hur de har överskridits.

– Vetenskapen och världen i stort ser med stor oro på alla extrema klimathändelser som drabbar hela planeten nu när vi befinner oss i den tredje mänskligt förstärkta El Niño på bara 25 år. Men vi oroar oss ännu mer för de allt tydligare tecknen på att hela planetens resiliens nu minskar när planetära gränser överskrids, vilket för oss närmare globala tippningspunkter, och stänger fönstret för att ha någon som helst chans att klara 1,5-gradersgränsen för klimatet, säger Johan Rockström.

Ju högre och mörkare tårtbit desto större risk för allvarliga konsekvenser och en historisk tillbakablick på de planetära gränserna visar att ju mer forskning som görs, desto tydligare blir det att grafen blir mörkare och mörkare röd.

De tre planetära gränser som ännu inte passerats

  • havsförsurning
  • luftförorenande partiklar
  • stratofsärisk ozonförtunning

I takt med att det forskats mer om gränserna har det blivit tydligt att fler och fler har passerats.

– Ramverket för planetens gränser hjälper oss forskare att övervaka och kommunicera hur ökande mänsklig påverkan riskerar att destabilisera vår planet. Jorden är en levande planet, så konsekvenserna är omöjliga att förutse. Det är därför vi arbetar mer och mer med beslutsfattare, företag och samhället i stort för att försöka mildra trycket på alla gränser, säger medförfattaren Sarah Cornell på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Läs även

• Gränser för en trygg planet har passerats
• Rapport: Planeten är i betydligt sämre skick än de flesta tror
• Livets bibliotek brinner – få nyhetsartiklar om förlusten av biologisk mångfald
• Rekordvarm jord har passerat 4 av 9 hållbara gränser

Källor: Stockholms universitet och Science

Mer att läsa