Gå till innehållet

Rekordvarm jord har passerat 4 av 9 hållbara gränser

Ozonlagret skyddar oss från solens strålar. Foto: Erik Hansson

Ozonlagret skyddar oss från solens strålar. Foto: Erik Hansson

Den senaste tiden har två stora och tunga forskningsresultat presenterats: För det första vara 2014 ett rekordvarmt år och för det andra har människan orsakat att jorden passerat fyra av nio hållbara planetära gränser. Detta innebär enligt en ny forskningsrapport stora risker för dagens och framtidens samhällen.

De fyra hållbara gränserna för vår planet som överskrits är klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förändrad markanvändning och förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor. Detta kan innebära stora hot mot mänskligheten i form av exempelvis urholkade ekosystemtjänster som våra samhällen är beroende av eller så förhöjda temperaturer att jordbruksproduktion, infrastruktur och människors hälsa drabbas.

– Att överskrida gränserna ökar risken att mänskliga aktiviteter oavsiktligt kan tvinga in hela jordsystemet i ett för mänskligheten mycket mindre fördelaktigt tillstånd. Detta skulle vara ett bakslag för ansträngningarna att minska fattigdom och istället leda till minskat välbefinnande i många delar av världen, även i rika länder. I den nya analysen av planetens hållbara gränser har vi förbättrat vår kvantifiering av var dessa risker finns, säger Will Steffen, verksam vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Australian National University i Canberra.

Planetens hållbara gränser är ett begrepp som användes första gången 2009. Det definierar nio processer som reglerar samspelet mellan mark, hav, atmosfär och biologisk mångfald och som påverkas av oss människor. Att fyra av dessa nio gränser nu passeras kan innebära att dessa samspel destabiliseras.

Ett ytterligare tecken på den mänskliga påverkan på jorden är att 2014 var det varmaste året någonsin på planeten. Nu har 14 av de 15 varmaste åren i historien inträffat på 2000-talet.

Det finns dock fortfarande hopp om att vända utvecklingen enligt forskarna bakom studien.

– Världen har en fantastisk möjlighet i år att hantera globala risker, på ett rättvist sätt. I september kommer nationer världen över att anta FN:s globala hållbarhetsmål ”Sustainable Development Goals”. Med rätt ambitioner kan detta skapa förutsättningar för långsiktig mänsklig välfärd inom planetens gränser, säger Johan Rockström.

 

Källor: Stockholms universitet och BBC

Mer att läsa