Gå till innehållet

Ny rapport: Planeten är i betydligt sämre skick än de flesta tror

Oljeraffinaderi. Foto: Walter Siegmund (talk)Eget arbete, CC BY 2.5, Länk

I en ny rapport skriver 17 internationella experter att världen inte insett vilka stora hot som klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald utgör och att vi står inför en “kuslig framtid” som hotar mänsklighetens överlevnad.

– Det här är ingen uppmaning att ge upp – vi vill ge världens ledare en realistisk kalldusch om planetens hälsa som är nödvändig att känna till för att kunna undvika en kuslig framtid, skriver de 17 internationella experter i sin rapport som publicerats i Frontiers in Conservation Science och som baseras på över 150 studier om världens miljömässiga utmaningar.

De menar att hoten mot mänskligheten är större än de flesta människor och forskare inser och att det beror på att mänskligheten ignorerar hoten och inte agerar enligt vad forskare kommit fram till. Det beror också på att det sker en fördröjning mellan förstörelsen av naturen och de effekter som detta har, vilket gör att folk inte förstår kopplingen.

– Allmänheten har svårt att inse omfattningen av förlusterna, trots att den mänskliga civilisationen stadigt eroderar, skriver forskarna.

Omfattande förändringar krävs snabbt
Men effekterna kommer bli allt tydligare menar de, i form av massflykt på grund av klimatförändringar, fler pandemier, konflikter om resurser och mycket annat om vi inte agerar kraftfullt nu.

– Allvaret i situationen kräver grundläggande förändringar till den globala kapitalismen, utbildning, jämlikhet, att vi ger upp tankarna på oändlig ekonomisk tillväxt, en snabb övergång till fossilfria bränslen, stärkta kontroller av marknader och markköp, kontroll över bolags lobbying och att mer makt ges åt kvinnor, skriver forskarna i sin rapport.

Till The Guardian säger en av rapportförfattarna, professor Daniel Blumstein, vid University of California:

– Vår huvudpoäng är att när du väl insett omfattningen och hur nära förestående problemen är, blir det tydligt att vi behöver mycket mer än individuella handlingar som att använda mindre plast, äta mindre kött och att flyga mindre. Vår poäng är att vi behöver stora systemförändringar snabbt.

Källor: The Guardian och Frontiers in Conservation Science

Mer att läsa