Gå till innehållet

21-årig kvinna med dotter dog av svamp­förgiftning

Efter en rättsmedicinsk undersökning står det klart att den unga kvinnan och hennes 1-åriga dotter dött efter att ha ätit giftig svamp.

2023 var ett väldigt bra svampår i Sverige. Det rika regnandet gjorde att det fanns gott om svamp i naturen. Det ledde till att många människor plockade svamp och därmed också att det gjordes förväxlingar. I augusti varnades det för en kraftig ökning av svamp­förgiftningar i Sverige. Bland annat hamnade sex personer i Stockholm på sjukhus.

Först nu avslöjas också att två personer i Skåne dog av svampförgiftning.

Dog trots sjukhusvård

Det rör sig om en 21-årig kvinna och hennes ettåriga dotter, som dog i slutet av augusti i Sjöbo kommun. Skånska Dagbladet berättar att mamman sökte vård den 24 augusti efter att ha fått akuta magproblem. Redan dagen därpå avled dottern. Mamman fördes till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, men dog den 28 augusti. Snabbtester hittade först inte några spår av svamp, men det upptäcktes senare av noggrannare prover.

Polisen betraktar händelsen som ett olycksfall och misstänker att mamman förväxlat giftiga svampar med champinjoner.

Åt troligen flugsvamp

Vilken svamp som orsakade förgiftningen är oklart, men det var ämnet amatoxin som hittades i deras kroppar och det ämnet finns bland annat i vit flugsvamp (Amanita virosa), lömsk flugsvamp (Amanita phalloides) och gifthätting (Galerina marginata). Giftet ger efter 8-24 timmar “illamående, kräkningar och intensiv, vattentunn diarré vilket kan leda till uttalad dehydrering“. Därefter tillkommer även leverskada och eventuellt även njurskada.

Enligt Johanna Nordmark Grass, överläkare på Giftcentralen, är den vita flugsvampen och den lömska flugsvampen de giftigaste svamparna i Sverige.
– Det är de svampar som innehåller de högsta halterna av amatoxin, och det är där vi har de flesta riktigt allvarliga fallen. Giftet är helt värmebeständigt. Det finns kvar även om man hettar upp svampen, säger hon till SKD.

Giftsvamparna och hur de känns igen

Om det handlar om en förväxling med champinjoner och eftersom giftet Amatoxin hittades i deras kroppar är det troligen vit flugsvamp eller lömsk flugsvamp som kvinnan och barnen fick i sig.

Vit flugsvamp är en av de vanligaste orsakerna till svampförgiftning i världen. Den kan förväxlas med champinjoner och röksvampar. Smaken kan upplevas som god, men vit flugsvamp är dödligt giftig och innehåller amatoxin. De senaste 40 åren har ett 20-tal personer dött i Sverige efter att de ätit svampenKan efter 8-24 timmar ge intensiva vattentunna diarréer och kräkningar. Bild: Cephas, CC BY-SA 4.0

Lömsk flugsvamp. Förväxlas ibland med kremlor, exempelvis grönkremla. Kan efter 8-24 timmar ge intensiva vattentunna diarréer och kräkningar. Innehåller samma gift (amatoxin) som gifthätting och vit flugsvamp.

Läs även

Kraftig ökning av svamp­förgiftningar – lär dig känna igen giftiga svampar
• Tips på ovanliga matsvampar
• Svampar avgörande för att minska CO2-utsläppen
• Svampars mykorrhiza lagrar koldioxid och hjälper skogen med näring
• Global uppvärmning försämrar symbios mellan svampar och träd
• Klimat­förändringar rubbar skogars förmåga att lagra kol
• Svampodling i skog kan försörja miljoner och lagra stora mängder kol
• Kalavverkning stryper energi för svampar
• Pedagogisk bok om svamparnas förunderliga liv

Källor: Skånska Dagbladet och Aftonbladet

Mer att läsa