Gå till innehållet

Kraftig ökning av svamp­förgiftningar – lär dig känna igen giftiga svampar

Det finns några enkla regler att följa för att minimera risken att förgiftas av svampar.

– Det kommer bli fantastiskt bra med svamp eftersom det regnat så mycket, säger svampkonsulenten Rut Folke till SVT Stockholm.

Det märks även hos Giftinformationscentralen som meddelar att de fått in väldigt många samtal om svampförgiftning den senaste tiden efter att den rikliga nederbörden i landet fått många svampar att skicka upp sina fruktkroppar ovan jord. Det är både privatpersoner och sjukvården som hör av sig.

– Samtalen i juli har ökat och redan efter första veckan i augusti så ser vi en kraftig ökning av antalet samtal jämfört med föregående år. Som det ser ut nu verkar det bli många samtal om svampförgiftning precis som tidigare typiska svampår, säger Peter Hultén, apotekare vid Giftinformationscentralen.

Lär dig även känna igen giftsvampar

Bland de vanligaste symptomen på förgiftning av någon av de farligaste flugsvamparna är kraftiga vattentunna diarréer, magsmärtor och kräkningar. Symptomen kan dröja upp till tolv timmar från det att svampen ätits. I allvarliga fall kan giftiga svampar ge lever- eller njurskador och det finns även exempel på att folk dött. Men det kan vara svårt att veta om man är förgiftad eller bara är illamående eftersom svamp är hårdsmält föda och känslig färskvara.

Enligt Giftcentralen är ett av de vanligaste orsakerna till förgiftning att matsvampar förväxlas med giftiga arter. Se bilder längre ner i artikeln på svampar du ska undvika.

– Det finns några exempel på giftsvampar i den svenska skogen som kan ge allvarliga förgiftningar. Det handlar framför allt om lömsk flugsvamp, vit flugsvamp, gifthätting och toppig giftspindling. Vit och lömsk flugsvamp är några av de farligaste svamparna och de kan förväxlas med bland annat champinjoner, vissa kremlor, slidskivlingar och fjällskivlingar. För att undvika de allra giftigaste svamparna – plocka inte vita och gröna svampar med vita skivor och bruna svampar med bruna skivor, säger Peter Hultén.

Giftinformationscentralens tips vid svampplockning:

  • Lär dig några svampsorter i taget och ät bara matsvamp som du är helt säker på.
  • Provsmaka inte svamp. Lär även ditt barn det.
  • Plocka svamparna en och en så att du inte råkar få med giftiga svampar. Var uppmärksam när du rensar svampen och se till att rensningen görs av någon med kunskap om svamp.
  • Ring Giftinformationscentralen via 010-4566700 för rådgivning, 112 om det är akut. Kom ihåg att spara svampen som åts, eftersom den kan behövas för identifiering.
  • Kontakta en veterinär om du misstänker att din hund fått i sig giftig svamp.

Vanligaste giftiga svamparna som kan misstas för matsvampar

Plocka inte några svampar som påminner om dessa om du inte är väldigt säker på din sak. Lita inte enbart på appar som hjälper till med artbestämning och ta inga chanser. De här svamparna kan vara farliga att äta. Läs mer om giftsvampar i denna broschyr på 30 olika språk.

Vit flugsvamp är en av de vanligaste orsakerna till svampförgiftning i världen. Den kan förväxlas med champinjoner och röksvampar. Smaken kan upplevas som god, men vit flugsvamp är dödligt giftig och innehåller amatoxin. De senaste 40 åren har ett 20-tal personer dött i Sverige efter att de ätit svampen. Kan efter 8-24 timmar ge intensiva vattentunna diarréer och kräkningar.

Gifthätting. Växer på murken murken barrved, men även ibland på lövved. Påminner om den ätliga föränderlig tofsskivling. Kan efter 8-24 timmar ge intensiva vattentunna diarréer och kräkningar.

Lömsk flugsvamp. Förväxlas ibland med kremlor, exempelvis grönkremla. Kan efter 8-24 timmar ge intensiva vattentunna diarréer och kräkningar. Innehåller samma gift (amatoxin) som gifthätting.

Läs även

• Tips på ovanliga matsvampar
Svampar avgörande för att minska CO2-utsläppen
• Svampars mykorrhiza lagrar koldioxid och hjälper skogen med näring
• Global uppvärmning försämrar symbios mellan svampar och träd
• Klimat­förändringar rubbar skogars förmåga att lagra kol
• Svampodling i skog kan försörja miljoner och lagra stora mängder kol
• Kalavverkning stryper energi för svampar
• Pedagogisk bok om svamparnas förunderliga liv

Källa: Läkemedelsverket och Giftinfomarionscentralen

Mer att läsa