Gå till innehållet

Ytterligare fall av konstaterad fågel­influensa i Sverige

Efter att en skrattmåskoloni drabbats av fågelinfluensan i Råstasjön i Stockholm har nu även smittan upptäckts i Järfälla några kilometer bort. Dessutom har hittills minst tre pilgrimsfalkar dött.

Natursidan skrev i april om hur ett 50-tal skrattmåsar dött i Råstasjön i Stockholm och hur forskare beräknar att minst 50 000 fåglar dött i sjukdomen i Europa bara de senaste 1,5 åren. Sedan den studien gjordes har väldigt många fler fåglar drabbats. Enbart i Storbritannien beräknas över 4 000 skrattmåsar ha dött bara de senaste veckorna, Skrattmåsar häckar nära varandra i kolonier och har därför ökad risk att smittas.

Nu har SVA analyserat döda skrattmåsar som påträffades i Järfälla i mitten av maj och konstaterat att även de var smittade med fågelinfluensa. Järfälla ligger några kilometer norr om den tidigare drabbade skrattmåskolonin i Råstasjön.

– Att smittan nu finns i närliggande område från tidigare fall är inte förvånande och det finns viss risk för fortsatt spridning till ytterligare omkringliggande områden och även att fler arter drabbas. Hundägare bör ha uppsikt över hunden så den inte äter eller tuggar på sjuka eller döda fåglar, säger Karin Olofsson-Sannö, viltveterinär och patolog på SVA.

Förutom skrattmåsar har även en hel del andra arter dött i sjukdomen. Särskilt hårt drabbade verkar rovfåglar vara och enbart i år har följande konstaterats döda i fågelinfluensan: tre pilgrimsfalkar, tre ormvråkar, en havsörn, två duvhökar, en fjällvråk och en berguv.

I Storbritannien har två människor konstaterats smittade av fågelinfluensan sedan de kommit i kontakt med sjuka fåglar. Båda har senare testats negativa och uppvisade inga särskilda symptom. Folkhälsomyndigheten uppger att risken för smitta till människor är låg.

Nu vill Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) få in rapporter om döda djur på rapporteravilt.sva.se (landlevande djur) eller till Naturhistoriska riksmuseet: marinadaggdjur.nrm.se (marina däggdjur).

Läs även

Fågel­influensan: Rävar och människor smittade, skrattmåsar hårt drabbade
• Minst 50 000 vilda fåglar döda i sjukdom
• 50-tal fåglar döda i populär fågelsjö
• Sjukdomsläget för Sveriges vilda djur 2022
• Utbrottet av fågelinfluensa 2022 det största i modern tid
• Tumlare smittad av fågelinfluensa

Källa: SVA

Mer att läsa