Gå till innehållet

Nuvarande utbrottet av fågelinfluensa största i modern tid

En död fågel som ligger i sanden.

Död sillgrissla. Länsstyrelsen och SVA avråder från att röra vid skadade eller sjuka fåglar, de bör hanteras av kunniga personal. Foto: BazzaDaRambler, CC BY 2.0

Det fortsätter komma in rapporter om misstänkt fågelinfluensa både på västkusten och i Östersjön. Det rör sig om ett stort utbrott, som kommer drabba många fågelarter hårt.

Det pågående utbrottet av fågelinfluensan fortsätter att eskalera i landet. De första rapporterna gällde fåglar på västkusten, men det konstaterades snart fall även i Östersjön. Bland annat slog det hårt mot kolonier av kentsk tärna och sjukdomen tros även ligga bakom det dåliga häckningsåret för pilgrimsfalken i Sverige.

På Karlsöarna, med sina uppemot 100 000 sillgrisslor och tordmular som häckar tätt på klipporna oroar sig länsstyrelsen för att utbrottet ska eskalera efter att 650 döda sillgrisslor och tordmular samlats in längs Gotlands västkust. Måns Hjerquist, tillsynsman på Lilla Karlsö, säger till P4 Gotland att det är den största dödligheten i modern tid.

Caroline Bröjer, biträdande statsveterinär på SVA, berättar för P4 Malmöhus att även utbrottet på västkusten är anmärkningsvärt stort.
– Mellan 2019 och våren 2022 fick vi in tre rapporter om döda havssulor, men från juni till 24 juli har vi haft över 400 döda havssulor på västkusten. Det är ovanligt, säger hon.

– Europa har aldrig tidigare upplevt så stora och omfattande utbrott av fågelinfluensa som under de två senaste säsongerna. Vad vi nu ser, med fortsatt smittspridning och hög sjuklighet och dödlighet bland vilda fåglar mitt i sommaren, är ett helt nytt scenario. Det finns därför mycket som talar för att även kommande säsong kommer bli problematisk, med ökad risk för utbrott också hos tamfåglar, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA.

Om du hittar en död fågel (eller något annat djur) kan du rapportera in det via det här formuläret hos SVA: Rapportera vilt. På så sätt kan SVA få bättre kunskap om utbredning och hur allvarligt läget är. Du ska inte röra vid sjuka eller döda fåglar utan handskar. Risken att människor smittas har bedömts vara mycket låg, enligt Folkhälsomyndigheten och det europeiska smittskyddscentret ECDC.

Källor: P4 Malmöhus, P4 Gotland, SVA och SVT Öst

Mer att läsa