Gå till innehållet

Var tionde blir uppsagd på Naturvårds­verket

Kraftiga besparingar krävs efter den sänkta budgeten.

Efter att det konstaterats att miljöbudgeten slår hårt mot landets naturområden och hotade arter och efter att regeringen meddelat att de vill att Naturvårdsverket ska bedrivas på ett “mer effektivt och ändamålsenligt sätt” har nu nästa dråpslag mot landets naturvård kommit. Naturvårdsverket måste säga upp var tionde i personalen – 65 anställda för att klara av att möta den kraftigt minskade budgeten inför 2025.

− Bedömningen är att vi behöver minska våra kostnader med 65 miljoner kronor jämfört med 2024. Det görs dels genom att minska på verksamhet motsvarande 65 årsarbetskrafter, dels genom annan sparsamhet. Uppskattningsvis kommer det beröra 65 personer, men först ser vi över vilka möjligheter som finns till bland annat omplacering, säger generaldirektör Björn Risinger.

En av anledningarna till neddragningarna är att en tidsbegränsad satsning på hållbar plastanvändning och genomförandet av tre nya EU-direktivsuppgifter med fokus på engångsplast löper ut. Samtidigt skriver myndigheten att det måste läggas resurser på “ny EU-lagstiftning inom flera områden, effektiv miljöprövning och stärkt förmåga i säkerhet och beredskap”. Även expertstödet till regeringen anses vara en prioriterad uppgift.

Läs även

Regeringen vill effektivisera Naturvårds­verket
• Regeringens nya klimatpolitik kallas “stort misstag”
• Hård kritik mot förslag om ändrade klimatmål
• Nya budgeten “en naturvårds­slakt”
• Naturvårdsverket: Så kan situationen för biologisk mångfald förbättras
• Naturvårdsverkets förslag för ökad biologisk mångfald och samhällsomställning

Källor: Naturvårdsverket och

Mer att läsa