Gå till innehållet

Regeringen vill effektivisera Naturvårds­verket

Regeringen ska se över så att Naturvårdsverket bedrivs på ett "mer effektivt och ändamålsenligt sätt".

Den 22 december, när många redan var halvvägs in i julfirandet, publicerade regeringen ett pressmeddelande om att Statskontoret får i uppdrag att utföra en analys av Naturvårdsverket och hur myndigheten “fullgör sina uppgifter och uppdrag”. Det är en del av regeringens arbete med att “effektivisera statsförvaltningen”.

– Det är regeringens och mitt ansvar som klimat- och miljöminister att säkerställa en ändamålsenlig styrning av Naturvårdsverket. Det är viktigt att styrningen möjliggör en effektiv användning av förvaltningsmedlen till myndighetens kärnuppgifter. Det har inte gjorts någon systematisk och samlad genomgång av Naturvårdsverkets uppgifter sedan år 2006. Därför är det nu hög tid att ta ett samlat grepp för att säkerställa att den verksamhet Naturvårdsverket ansvarar för bedrivs på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Regeringen skriver att uppdraget, som ska vara klart senast den 9 november 2024, bland annat kan omfatta att föreslå åtgärder för att myndigheten ska kunna “fullgöra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt, effektivt och rättssäkert sätt”. Dessutom kan delar av myndighetens uppgifter omprövas och det kan även bli aktuellt att “uppgifter flyttas till annan myndighet”.

Sedan den nya regeringen tillträdde, i samarbete med SD, har naturvårdsbudgeten minskats kraftigt med mindre pengar till exempelvis skydd och skötsel av värdefull natur samt havs- och vattenmiljöer.

Läs även

Regeringens nya klimatpolitik kallas “stort misstag”
Hård kritik mot förslag om ändrade klimatmål
Nya budgeten “en naturvårds­slakt”
Naturvårdsverket: Så kan situationen för biologisk mångfald förbättras
Naturvårdsverkets förslag för ökad biologisk mångfald och samhällsomställning

Källa: Regeringen

Mer att läsa