Gå till innehållet

Upprop mot nedskärningar i miljöbudgeten

Svenska Turistföreningen (STF) har startat ett upprop mot regeringens halvering av miljöbudgeten som går till skötsel av och skydd av naturreservat och nationalparker.

Nedskärningen i miljöbudgeten har fått stora konsekvenser. Bevarandeprojekten för fjällräv och fjällgås drabbas och tre av fyra länsstyrelser genomför färre insatser för att minska nedskräpningen. Det görs dessutom betydligt mindre för att sköta befintlig natur och vandringsleder när inte pengarna räcker till. Länsstyrelsen i Blekinge har tvingats säga upp en tredjedel av sin personal och kan bland annat tvingas stänga vandringsleder och ta bort toaletter. Även naturen på öarna i den västsvenska skärgården hotas.

– Utan betesdjur och manuell skötsel av naturreservaten växer de öppna landskapen snabbt igen och kommer att se helt annorlunda ut för nästa generation, säger Mattias Lindholm, naturvårdschef på Västkuststiftelsen till VGR Fokus.

STF har listat konsekvenser som den minskade budgeten redan lett till:

  • Skåne: Trasiga rastskydd kan inte byggas upp igen
  • Dalarna: Minskad städning av toaletter och rastplatser
  • Gotland: Söndertrampade ledspänger kan inte ersättas
  • Värmland: Sämre skötsel av vandringsleder
  • Jönköping: Toaletter måste stängas
  • Stockholm: Nya rastplatser och leder som behövs blir inte av
  • Västerbotten: Raststugor behöver troligtvis stängas
  • Västra Götaland: Inga nya spänger och vindskydd på vissa platser
  • Hela Sverige: I princip alla naturreservat och nationalparker berörs enligt Naturvårdsverket

Det finns också en risk att nedskärningarna slår mot naturturismen i landet, menar Maria Ros Hjelm, generalsekreterare på Svenska Turistföreningen:

– Det samhällsekonomiska värdet av friluftsliv i Sverige beräknas uppgå till närmare 100 miljarder kronor årligen. De nedskärningar som nu görs i Friluftssverige riskerar att ge negativa ekonomiska effekter i stället för de positiva effekter som hade kunnat skapas.

Samlar in namn för att påverka regeringen

Inför kommande statsbudget startar nu Svenska Turistföreningen ett upprop med målet att regeringen ska höja anslagen till naturvård.

– Vi kan inte acceptera att eftersatta leder inte rustas upp eller att rastskydd inte renoveras samtidigt som intresset för vandring och naturvistelse ökar. Regeringen säger att de värnar såväl naturen som friluftslivet. Nu vill vi på Svenska Turistföreningen att de inte bara säger det utan även visar det i höstbudgeten, fortsätter Maria.

Här hittar du kampanjsidan för att skriva under för att stoppa nedskärningarna.

Läs även

Naturen viktigast för turistande svenskar
• Kraftig ökning av regelbunden naturvistelse
Utomhusvistelse förbättrar mental hälsa
Signifikant minskade stressnivåer efter bara 20 minuter i naturen

Källa: STF

Mer att läsa