Gå till innehållet

Naturen viktigast för turistande svenskar

Statens fastighetsverk har genomfört en undersökning om besöksmål i Sverige. Den visade att det är naturen som är det mest lockande.

De populäraste resmålen i landet, enligt Statens fastighetsverks undersökning, är skyddsvärda skogar, marker och öar, samt parker och trädgårdar. Båda dessa kategorier har 36 procent av de svarande kryssat i att de “helst vill besöka under sin kommande semester”. För 79 procent av svenskarna är det naturupplevelser som är den viktigaste anledningen att besöka ett historiskt besöksmål.

– Vi ser ett starkt stöd för naturarvet. Hela 87 procent av svenskarna tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att bevara skyddsvärda skogar, marker och öar. Det är den högsta siffran bland alla våra skyddade besöksmål i Sverige och en viktig signal till oss som har så många fantastiska naturmiljöer att förvalta, säger Statens fastighetsverks generaldirektör Ingrid Eiken.

Undersökningen visar också att sex av tio svenskar värderar boende i närhet av skyddsvärda skogar, marker och öar, samt parker och trädgårdar högt. Högst värderas det bland personer som bor i Stockholm (75 procent) och Malmö (79 procent). 

Statens fastighetsverk förvaltar cirka 2 300 statligt ägda fastigheter och 6,4 miljoner hektar mark. Däribland Långe Jan på norra Öland (se bild ovan).

Läs även

Starkt stöd för att skydda 30 procent av Sveriges natur
Majoritet av svenskar upplever redan klimatförändringar
Kraftigt ökad medvetenhet om hoten mot naturen
Kraftig ökning av regelbunden naturvistelse

Källa: Statens fastighetsverk

Mer att läsa