Gå till innehållet

Kraftigt ökad medvetenhet om hoten mot naturen

korallblekning

Korallblekning. Foto: Acropora at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, Link

Allt fler diskuterar förlusten av naturen i sociala medier och medvetenheten om hoten mot den biologiska mångfalden ökar i hela världen. Det visar en ny rapport som gjorts av analysinstitutet Economist Intelligence Unit (EIU) på uppdrag av WWF.

Världens befolkning bryr sig om att naturen drabbas hårt av vår livsstil. Det är slutsatsen i en ny rapport som gått igenom konversationer i sociala medier, Google-sökningar och nyhetsmedier. Sedan 2016 har till exempel antalet konversationer på Twitter om förlust av natur och biologisk mångfald ökat med 65 procent. I Sverige har antalet artiklar om biologisk mångfald tiodubblats sedan 2005 (se bild nedan) och antalet sökningar efter hållbara produkter har ökat med 71 procent sedan 2016 i höginkomstländer.

Antal artiklar om biologisk mångfald i svensk media 2005-2020. Källa: Retriever

– Rapporten visar att allt fler blivit medvetna om vad som händer med planeten och trycket på naturen. Det stämmer överens med WWFs egen Sifoundersökning, Klimatbarometern. Den visade i år att sex av tio personer i Sverige oroar sig över klimatkrisen, jämfört med fyra av tio för ett år sedan. Nästan en av tre är oroade över förlusten av biologisk mångfald, vilket är en fördubbling jämfört med förra året, säger Lisbeth Larsson, kommunikationschef på WWF Sverige.

Störst uppvaknande i Asien
Men förändringen är som tydligast i Asien. Rapporten visar att medvetenheten och engagemanget ökat med hela 190 procent i Indien, med 88 % i Pakistan och 53 % i Indonesien.

– Antalet människor som oroar sig ökar allra snabbast i snabbt växande ekonomier, där människor mer akut känner av effekterna av avskogning, ohållbart fiske, utrotning av arter och utarmade ekosystem, säger Peter Westman, tillförordnad generalsekreterare på WWF.

Rapporten tar också upp frågan om varför förstörelsen av naturen ökar trots att det nu finns 38 gånger så många miljölagar jämfört med 1972. Och trots att 176 länder har miljölagar, 150 länder har miljöskydd i sina konstitutioner och 164 länder har miljömyndigheter.

– Vid närmare granskning är det dock tydligt att det är en sak att anta dessa lagar, men det är en helt annan sak att korrekt genomdriva dem. Detta misslyckande utgör kanske den största utmaningen över huvud taget för att skydda naturen och biologisk mångfald, nu och i framtiden, skriver rapportförfattarna.

Källor: WWF och rapporten “Eco-wakening

Mer att läsa