Gå till innehållet

Kraftig ökning av regelbunden naturvistelse

Naturutflykt. Foto: Erik Hansson

Andelen personer i Sverige som är ute i skog och mark varje vecka har ökat med nästan 60 procent de senaste åren.

Under pandemin ökade antalet personer i naturen. Det visar ny statistik från SCB. I en undersökning som gjordes 2021 uppgav 52 procent av befolkningen i Sverige att de varit ute i skog och mark varje vecka de senaste tolv månaderna. Det är en ökning med ungefär 60 procent jämfört med perioden 2008-2019 då bara 33 procent svarade att de var i naturen så ofta.

Ökningen är störst hos grupper som tidigare inte var ute i naturen så ofta. I åldersgruppen 85+ har det skett mer än en fördubbling (14 till 31 procent) och nästan dubbelt så många (27 till 48 procent) i åldern 16-24 år är nu ute i naturen varje vecka.

– Detta bekräftar det vi sett de senaste åren men inte haft nationella siffror på. Att vistas i naturen är viktigt för många människor och har positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. I en tid då stillasittande och psykisk ohälsa ökar är vistelse i natur och friluftsliv extra viktigt, både för den enskilda människan och för samhället i stort, säger Eva Stighäll, handläggare på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket påpekar i ett pressmeddelande att närheten till naturen i våra bostadsområden är särskilt viktigt för att dessa positiva effekter ska få effekt. Enligt internationell forskning behöver grönområden ligga inom 300 meter från bostaden för att boende i området ska besöka dem regelbundet. För barn, äldre och människor med funktionsnedsättning behöver avståndet vara maximalt 200 meter.

– Samhällsplaneringen har en viktig roll för att säkerställa att det finns vardagsnära natur för olika grupper i befolkningen. Om grönområden byggs bort försvårar det för människor att vistas i naturen regelbundet och de positiva effekterna uteblir. Kommunen har en viktig roll i att planera, skapa och skydda natur i närheten av människors vardag, säger Eva Stighäll.

Källor: Naturvårdsverket och SCB

Mer att läsa