Gå till innehållet

Utomhusvistelse förbättrar mental hälsa

Utflykter i naturen som görs i grupp är extra effektivt för det mentala måendet. Foto: Erik Hansson

En ny studie har kommit fram till hur du maximerar effekten av att vara ute i naturen. Som bäst är naturaktiviteter i grupp som pågår ungefär 1,5 timmar och görs regelbundet i 2-3 månader.

Ett internationellt team av forskare har gått igenom 50 studier i ämnet och både bekräftar befintliga teorier och kommer fram till en del nyheter.

– Vi har under en längre tid känt till att det är bra för hälsan och vårt välbefinnande att vara i naturen, men vår studie förstärker bevisen för att det ger stora fördelar för vår mentala hälsa med aktiviteter i naturen. Att göra saker på egen hand är effektivt, men i studierna vi hittade verkade aktiviteter i grupp ge ännu större förbättringar av den mentala hälsan, säger rapportens huvudförfattare Peter Coventry från Department of Health Sciences.

De positiva effekterna av att vara i naturen inkluderar bättre humör, mindre ångest och positiva känslor. Förutom att göra aktiviteterna i grupp var det också som mest effektivt om naturvistelserna pågick i 80-90 minuter, men vissa effekter kunde ses redan efter 20 minuter. Bland annat på personer med demens. En befolkning som spenderar minst två timmar i naturen per vecka har visat sig ha god hälsa och högt välbefinnande.

Det var som mest effektivt om naturaktiviteterna pågick relativt regelbundet under åtta till tolv veckor.

Hjälper oss knyta an till naturen

Några av de aktiviteter som undersökts och som visat sig ge stor effekt var trädgårdsarbete, fysisk träning (inklusive promenader), naturvårdsarbete och så kallade skogsbad.

– En av huvudteorierna som kan förklara varför naturbaserade aktiviteter är bra för oss är att de hjälper oss att knyta an till naturen på ett meningsfullt sätt som går bortom att passivt se på naturen, säger Peter Coventry.

Det gick inte att påvisa samma effekter för aktiviteter som görs rutinmässigt som en del av ett yrkesutövande, till exempel för parkvaktare, naturvårdare eller jordbrukare. Sportaktiviteter utomhus, där inte naturen är en viktig komponent, gav inte heller samma effekt.

Studierna som inkluderades hade gjorts på personer som var 18 år eller äldre.

Källor: University of York, Stockholm Environment Institute och SSM – Population Health

Mer att läsa