Gå till innehållet

Även fjällräv och fjällgås hotas av indragen miljöbudget

Konsekvenserna av regeringens och SD:s kraftiga nedskärningar i miljöbudgeten blir allt tydligare. Nu varnar länsstyrelsen i Norrbotten för att räddningsaktionerna för fjällräven är i fara.

Det gick förvisso väldigt bra för fjällräven i Norden 2022. Norges 72 kullar var det överlägset bästa resultatet i landet i modern tid och även Sverige fick sitt bästa resultat på många årtionden med 88 valpkullar. Sammanlagt 160 i Skandinavien är i sig en succé, men i år fick också Finland sin första valpkull på över 25 år. Men det beror på vad man jämför med. För drygt 100 år sedan beräknas det ha levt uppemot 10 000 fjällrävar i Norden och den nuvarande spillran av populationen hålls stabil med hjälp av mångåriga stödåtgärder i form av stödutfodring, uppfödning och utplacering, samt jakt på rödräv som konkurrerar ut sin mindre släkting.

Dessa åtgärder har en avgörande betydelse för att fjällräven ska klara sig, men nu när regeringen och SD strypt miljöbudgeten så finns det risk för att det slår hårt mot fjällrävarna.

– Kan vi inte fortsätta med åtgärderna så kommer fjällrävarna att svälta ihjäl och då kommer stammen troligen krascha igen. Det måste finnas en stabil bas för åtgärderna, säger Per-Anders Jonsson, länsstyrelsen i Norrbotten, till SVT Norrbotten.

Även fjällgåsen är helt beroende av insatser. Den har haft rekordår på sistone på grund av det långsiktiga arbetet. Utan finansiering riskerar även den att gå en dyster framtid till mötes, säger Emilia Vesterberg, biolog på länsstyrelsen i Norrbotten, till SVT Norrbotten.

Sedan tidigare är det bland annat känt att fisken havsnejonöga hotas av stoppet för miljöanpassad vattenkraft, att hela budgeten för kampen mot invasiva arter stoppas, all ersättning för myrslåtter i Norrbotten upphör – vilket kan få Europas största slåttermyr att växa igen, kampen mot granbarkborren tvingas upphöra i Sörmland och den allmänna skötseln som behövs för den biologiska mångfalden i Kronobergs län kan inte längre göras.

Läs även

Källor: SVT Norrbotten

Mer att läsa