Gå till innehållet

Bästa fjällrävsåret på länge i Norden

fjallrav

Fjällräv. Foto (i hägn): Erik Hansson

Efter ett långt arbete med naturvårdsinsatser har det gått allt bättre för fjällräven i Norden och 2022 var det bästa året på väldigt länge.

Det är svårt att prata om rekordår när det gäller fjällräv i Norden med tanke på att det beräknas ha levt uppemot 10 000 fjällrävar i Norden för drygt 100 år sedan och att det nu bara återfinns några hundra vuxna individer. Anledningen till den kraftiga minskningen var hård jakt och under 90- och 00-talet fanns det troligen inte fler än 40-60 individer kvar.

Sedan dess har utvecklingen sakta förbättrats med hjälp av stödutfodring, uppfödning och utplacering, samt jakt på rödräv som konkurrerar ut sin mindre släkting. Fram till 2010 föddes det i snitt 21 kullar per år, men det varierade kraftigt från 2 som sämst till 47 som bäst. Efter det har snittet gått upp ytterligare med en topp 2015 med 127 valpkullar i Skandinavien. Åren 2019, 2020 och 2021 föddes 98, 80 respektive 107 valpkullar.

Årets inventering visade dock en stor framgång. Norges 72 kullar 2022 är det överlägset bästa resultatet i landet i modern tid och även Sverige fick sitt bästa resultat på många årtionden med 88 valpkullar. Sammanlagt 160 i Skandinavien är i sig en succé, men i år fick också Finland sin första valpkull på över 25 år.

Anledningen till att det gått så bra för fjällräven i år är, förutom det långsiktiga bevarandearbetet, en god tillgång till lämlar – fjällrävens huvudföda.

Källor: P4 Västerbotten, Naturvårdsverket och Svenska rovdjursföreningen

Mer att läsa