Gå till innehållet

Första fjällrävskullen i Finland på över 25 år

En fjällräv mot en mörk bakgrund

Fjällräv. Foto (i hägn): Erik Hansson

Den nordiska populationen av fjällrävar hålls uppe av insatser som stödutfodring och uppfödning. Nu har det arbetet lett till den första förökningen i Finland under 2000-talet.

Det var 1996 som fjällräven senast med säkerhet förökade sig i Finland, men i sommar har det varit dags igen. I fjällen kring Enontekis nära gränsen till Sverige hittades en kull med tre ungar.

– Naturligtvis är en förökning bara ett första steg och arbetet måste fortsätta, men detta ger oss hopp om att fjällräven kommer att återvända i ännu större antal för att föröka sig i Finlands fjäll, säger Tuomo Ollila, överinspektör för naturtjänster vid Forststyrelsen, till Yle.

I dagsläget finns det bara ungefär 450 fjällrävar i Norden, men de ökar sakta i antal. Det var inte länge sedan de var i stort sett helt utrotade i vår jakt på deras päls. Numera hålls de vid liv med hjälp av stödutfodring, uppfödning och utplacering, samt jakt på rödräv som i ett allt varmare klimat rör sig högre upp i fjällen och konkurrerar ut fjällräven. Uppfödningen sker på anläggningar i Norge (läs artikel här) och stödutfodringen är utbredd i hela fjällvärlden. I Finland finns det nästan 30 utfodringsautomater och i hela Norden över 200.

Tuomo Ollila anser att framtiden ser ljus ut för fjällräven med dessa insatser, men att det kan dröja 10-20 år innan vi säkert vet hur det lyckades.

Källor: Yle och Helsingin Sanomat

Mer att läsa