Gå till innehållet

Rekord­temperaturer i både hav och luft

Även om Norden och några andra delar av jordklotet haft det ovanligt kallt i januari så är situationen tydlig för planeten i stort – temperaturen ökar snabbt och i haven är temperaturen oroväckande extrem.

2023 blev det första året med ett temperatursnitt på mer än 1,5 grader varmare än förindustriella temperaturer. 2024 inleddes också med rekordtemperaturer. Aldrig tidigare har det varit varmare i januari globalt sett. Snittet var 0,7°C över genomsnittet 1991-2020, 1,66°C varmare än åren 1850-1900 och 0,12°C varmare än det tidigare rekordet för månaden som sattes 2020. Rekordet innebär också att det nu slagits värmerekord åtta månader i rad. Vi lever på en allt hetare planet.

– 2024 börjar med ännu en rekordmånad – det är inte bara den varmaste januarimånaden någonsin, utan vi har också just upplevt en tolvmånadersperiod med mer än 1,5 °C över den förindustriella referensperioden. Snabba minskningar av utsläppen av växthusgaser är det enda sättet att stoppa den globala temperaturökningen, säger Samantha Burgess, biträdande chef för Copernicus Climate Change Service, som gör mätningarna på uppdrag av Europeiska kommissionen..

Som synes är det framför allt i Norden, Arktis, västra Nordamerika och östra Asien som haft det kallt i januari 2024. Utan dessa kyligare områden hade rekordet för januari blivit långt större.

Minst lika extrem är temperaturen i haven. Fjolåret var det varmaste som uppmätts när det gäller havstemperaturer. 2024 har inletts med att krossa temperaturerna från 2023 med över en halv grad Celsius.

Avvikelser i havstemperatur 2024 (svart linje till vänster) jämfört med tidigare år.

– Det tydligaste tecknet på planetens uppvärmning är den globala värmehalten i haven. Havet är minnet av all denna globala uppvärmning. Denna uppvärmning av havet är verkligen obeveklig och får enorma konsekvenser för höjningen av havsnivån. Effekterna på vädersystemen är att de kan bli större, mer intensiva och hålla i sig längre, sa Kevin Trenberth, medförfattare till forskningsrapporten och anställd vid US National Center for Atmospheric Research, till The Guardian 2022.

Det är inte bara havsnivån som påverkas. Allt varmare hav har bland annat kopplats till massdöd hos havsfåglar, sjöstjärnor och koraller.

Källa: Copernicus Climate Change Service

Mer att läsa