Gå till innehållet

Massdöd av sjöstjärnor kopplas till allt varmare hav

Sjöstjärnan Pycnopodia helianthoides. Foto: Brocken InagloryOwn work, CC BY-SA 4.0, Link

Sjöstjärnor i Stilla havet har drabbats av massdöd och det får förödande effekter på ekosystem.

En sjukdom som brukar drabba sjöstjärnorna Pycnopodia helianthoides i begränsad omfattning har de senaste åren orsakat en epidemi som slagit ut många bestånd fullständigt, enligt en ny studie. Orsaken tycks vara klimatförändringarna som gör att haven värms upp och att sjukdomen får allvarligare effekter än normalt.

LÄS ÄVEN: • Haven värms betydligt snabbare än man hittills trott

I studien kunde dykare som undersökte olika områden konstatera att ju varmare vatten desto färre sjöstjärnor. Dykarna upptäckte också att när sjöstjärnorna försvann ökade deras byten i antal. Stapelfödan sjöborrar har därför exploderat i antal och det i sin tur slår hårt mot skogarna av brunalgen kelp. Där det tidigare fanns sjöstjärnor, kelpskogar och en stor biologisk mångfald finns nu framför allt mängder av sjöborrar som käkat rent botten från kelp. Ett exempel på hur ett ekosystem kan vara beroende av en enda art.

LÄS ÄVEN: • Förstörda ekosystem gynnar maneter

En studie från 2018 visade att vissa sjöstjärnor kan klara sjukdomen så förhoppningen är att de i långa loppet kan återhämta sig, men det är ännu oklart om så blir fallet.

Källor: NPR och “Disease epidemic and a marine heat wave are associated with the continental-scale collapse of a pivotal predator

Mer att läsa