Gå till innehållet

Uppvärmningen i haven har fördubblats sedan 60-talet

Solnedgång över hav. Foto: Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Våra hav värms upp allt snabbare och nya värmerekord slås årligen.

2021 blev ännu ett rekordår för temperaturen i haven – trots nedkylande fenomen. Det var det tredje året i rad med rekordhöga temperaturer och det får konsekvenser. Massdöd av havsfåglar blir allt vanligare, koraller drabbas oftare av massblekning, späckhuggare tvingas norrut av varmare hav och massdöd har även drabbat sjöstjärnor.

I den nya studien har ett internationellt forskarlag jämfört temperaturen i de översta 2 000 meterna av haven. De kom fram till att uppvärmningen fördubblats sedan 1960 och att den fortsätter att accelerera. Till år 2100 kommer den bli mellan två och hela sex gånger så stor om inte utsläppskurvorna snabbt vänder nedåt. En sådan uppvärmning kommer få katastrofala följder.

Men även om vi snabbt skulle minska utsläppen så kommer uppvärmningen fortsätta ett bra tag på grund av att det finns en eftersläpning mellan utsläppen och uppvärmningen.

– Det tydligaste tecknet på planetens uppvärmning är den globala värmehalten i haven. Havet är minnet av all denna globala uppvärmning. Denna uppvärmning av havet är verkligen obeveklig och får enorma konsekvenser för höjningen av havsnivån. Effekterna på vädersystemen är att de kan bli större, mer intensiva och hålla i sig längre, säger Kevin Trenberth, medförfattare till forskningsrapporten och anställd vid US National Center for Atmospheric Research, till The Guardian.

I takt med att haven värms upp ökar också risken för extremväder i form av orkaner, regnoväder och översvämningar. Dessutom snabbar upphettningen på avsmältningen av glaciärer och slår hårt mot de marina ekosystemen. En del av dessa förändringar märks tydligt redan i dagsläget, konstaterar forskarna bakom studien.

Källor: The Guardian och Nature reviews

Mer att läsa